Knut Frode Eide har gått bort

Det var med stor sorg vi i dag mottok bodskapen om Knut Frode Eide sin bortgang.

Knut Frode var tidleg klar på at han ville gå inn i verksemda til far sin, Knut Johan Eide. Frå første dag hadde han i seg at det var fisken og folka som fôra og stelte denne, som måtte stå i sentrum.

Og så skulle ting gjerast skikkeleg. Denne grunnhaldninga har bidrege til den flotte verksemda som han no let etter seg til Randi og ungane.

Knut Frode var og opptatt av felleskapet og han har i alle år vore ein viktig bidragsytar i Salmon Group og i lokalsamfunnet.

Vi takkar Knut Frode for alt.

Relaterte saker

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/kagRKv/Oppdrettsgrnder-er-dod
https://www.intrafish.no/
https://ilaks.no/knut-frode-eide-har-gatt-bort/
https://www.kyst.no/article/knut-frode-eide-har-gaatt-bort/

SE FLERE NYHETER