Invitasjon til digital lansering av “Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det?”

Salmon Group er ute med ny rapport. Få med deg lansering i sendingen som ledes av programleder Stian Sandø (NRK) og spennende gjester i studio!

Det er med stor glede vi inviterer til digital lansering av vår nyeste rapport “Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det?”, Tirsdag 15.09.2020 kl. 10:00. 

God fiskevelferd er en forutsetning for å drive med oppdrett, og uavhengig av roller, har vi som aktører i næringen et felles ansvar og mål om å sikre fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen.  Det er et uttalt behov at dette må få høyere prioritet enn det har i dag, men hvorfor skal diskusjonen foregå innenfor næringen eget ekkokammer?

Vi bidrar til denne samtalen fordi vi ønsker at dialogen løftes fra ekkokammeret og ut i det offentlige ordskiftet. Lanseringen streames tirsdag 15.september 2020 kl. 10:00 og kan følges på denne lenken eller fra Facebook / Linkedin.

Vi får interessante betraktninger om temaet fra filosof, forfatter, foredragsholder og forsker, Henrik Syse og sendingen ledes av NRK profil Stian Sandø.  

I tillegg møtes disse til debatt:

  • Mattilsynet: Ingunn Midttun Godal, Adm.dir.
  • Veterinærinstituttet: Brit Tørud, Fagansvar fiskehelse, havbruk, villfisk og velferd
  • Nortura: Ingrid Melkild, Fagsjef, Nortura Trygg mat og dyrevelferd
  • Dyrevernalliansen: Susanna Lybæk, Fagrådgiver
  • Salmon Group: Ingebjørg Oddsdotter Sævareid, Fagsjef fiskehelse og ernæring

Dette ser vi frem til og håper du vil delta på vår digitale lansering

Medvirkende:


Stian Sandø // 
datanerd og vitenskapsformidler

Tidligere NTNU-student og programleder for Newton. Foto: Erlend Lånke Solbu
 

 

Henrik Syse // Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er en av Norges mest kjente foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. Henrik har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han er for tiden også seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning).

 


Ingunn Midttun Godal 
// Administrerende direktør, Mattilsynet

Ingunn Midttun Godal er administrerende direktør i Mattilsynet. Hun startet som direktør i november 2019. Hun er utdannet sivilingeniør, og har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas (DNV), Klima- og forurensningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Foto: Mattilsynet 

 

Brit Tørud // Fagansvar fiskehelse, Veterinærinstituttet
Brit Tørud er veterinær og har jobbet mange år i fiskehelsetjenesten. For å se om fiskevelferd kunne innarbeides i det daglige stellet av fisken, jobbet hun som daglig leder på et settefiskanlegg – det fungerte. Hun har også vært i Nærings- og fiskeridepartementet og har nå fagansvar for fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Foto: Torunn Taksdal.

 

Ingrid Melkild // Fagsjef, Nortura Trygg mat og dyrevelferd

Ingrid Melkild er utdannet veterinær og jobber i dag i Nortura SA med spørsmål knyttet til trygg mat, dyrevelferd og dyrehelse. Før hun begynte i Nortura har hun har jobbet med forskning, forvaltning i Mattilsynet og i ulike organisasjoner i husdyrnæringa.

 

Susanna  Lybæk  // Zoolog (MSc) og fagrådgiver i Dyrevernalliansen

Susanna arbeider for å bedre velferden innen fiskeoppdrett, gjennom dialog med forskning, næring og forvaltning. Hun har bidratt til flere sentrale prosjekter med fokus på fiskevelferd, som Fishwell, Laksvel, OptiRens og Småfiskvel. Hun er spesielt opptatt av settefisk og rensefisk. Foto: Ihne Pedersen

 

Ingebjørg Oddsdotter Sævareid // Fagsjef for fiskehelse og ernæring i Salmon Group

Ingebjørg Oddsdotter Sævareid er fagsjef for fiskehelse og ernæring i Salmon Group. Hun jobber med fiskevelferd, fôr og medisin. Hun er utdannet fiskehelsebiolog, og har de siste ti årene jobbet med utvikling, salg og markedsføring av fiskevaksiner og lusemidler. Foto: Salmon Group

 

SE FLERE NYHETER