Innovasjon og digitalisering 

Salmon Group deltok denne uken på et interessant møte i regi av NCE Seafood Innovation Cluster. Tema var å se på muligheter for å etablere et innovativt partnerskap med DNV GL innen digitalisering. Dette står høyt på agendaen deres, og de møtte med CEO Remi Eriksen, Liv Solveig Olafsson som leder Technical Aqua Services, Ingunn Midttun Godal som er global sjef for «food and beverage», og Luca Crisciotti som er CEO for DNV Gl Business Assurance. 

Digitalisering for fremtiden
Sett opp mot FNs 17 bærekraftsmål har sjømatnæringen en sterk posisjon. Vi lager sunn og bærekraftig mat til en stadig økende verdensbefolkning.
DNV GL har gjennom en årrekke jobbet med bærekraftsmål og gjennom et partnerskap tenker vi at vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig system for matproduksjon. Klarer vi for eksempel å redusere fiskedød og øke verdiskaping gjennom bruk av avanserte sensorer på anleggene og «big data» fra flere næringsområder? Denne typen spørsmål er det smart å tenke høyt omkring sammen på tvers av selskaper og segmenter. Her ligger det mange spennende muligheter som vi sammen med våre partnere i NCE Seafood Innovation cluster skal utforske nærmere.

SE FLERE NYHETER