Hvordan jobber Salmon Group med fiskevelferd?

Salmon Group var tradisjonen tro tilstede med faglige innlegg på AquaNor 2021.

Se opptak fra innlegget på YouTube, her!

Salmon Group ønsker å løfte samtalen og arbeidet med fiskevelferd i oppdrettsnæringen. Med dette høyt på agendaen kom vi i 2020 med rapporten Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det?.  Men hvordan har vi konkret jobbet med tematikken om å bedre fiskens ve og vel ?

Drivkraften bak Salmon Group sitt arbeid for fiskevelferd i dag, er fagsjef for fiskehelse & ernæring, Ingebjørg O. Sævareid. Hun deltok med både innlegg og i panelsamtale/spørsmålsrunde om vårt daglige arbeid med fiskevelferd på AquaNor 2021.

Se foredraget og panelsamtalen som Ingebjørg O. Sævareid deltok med under Fiskevelferdsforumet sitt seminar på AquaNor 2021. Forumet var et arrangement i regi av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet:

Videoen er publisert med godkjenning fra Veterinærinstituttet. 

SE FLERE NYHETER