Høyaktuelt program på Årskonferansen til Salmon Group

Tar pulsen på fremtiden // Salmon Groups årskonferanse tar tradisjonen tro pulsen på de viktige driverne fremover. I år ser vi nærmere på komplekse og viktige tema som spenner fra laksens betydning for Norge i fremtiden, merkevarebygging i grensesnittet mellom landbruk og havbruk, til fremtidige krav til klassifisering og de globale driverne.

Statsministeren og fiskeri- og sjømatministeren kommer. Det gjør også representanter fra Tine, Havpanelet og Havforskningsinstituttet, Raftostiftelsen, Sjømatrådet og Selmer. Programleder Guri Solberg (TV2) leder oss gjennom problemstillinger og tematikk som er høyrelevant for havbruksnæringen og peker på hva som møter oss i fremtiden.

Administrasjonen er klar og ser frem til å ønske velkommen til Salmon Groups eksklusive konferanse for nettverket. Vi gleder oss til spennende gjester i studio, gode samtaler og at viktige problemstillinger belyses fra flere sider. Se fullt program og presentasjon av foredragsholderne lenger ned på siden. Konferansen arrangeres tirsdag 4.mai 2021 som en heldigital tv-sending.

Hva vi gleder oss mest til?

– Jeg ser frem til å ønske velkommen til et høyaktuelt program! Vi har veldig spennende folk på scenen og jeg tror det blir interessante samtaler om hva som møter oss i fremtiden som vi trenger å ta inn over oss og være forberedt på. Og ikke minst er jeg veldig glad for at både statsministeren OG fiskeriministeren besøker Salmon Group sin Årskonferanse!  Jan Olav Langeland

– Jeg er mest spent på hva fiskeriministeren mener om hvordan vi skal skape vekst og om det er mulig å øke både i volum og i verdi. Hvordan kan man vokse i volum uten at dette går på bekostning av f.eks. dyrenes velferd? Kanskje er det mer bærekraftig å satse på høy kvalitet som sikrer at fisken har det godt og at det alltid er et topp produkt som møter kundene? Ingebjørg Oddsdotter Sævareid

– Som sauebonde synes jo jeg det er spennende å høre hvordan landbruk og havbruk kan tenke litt mer sammen om felles utfordringer. Vi bruker begge av naturens ressurser for å lage mat til folk. Her er jo masse spennende synergier å hente ut, ikke minst i hvordan vi henvender oss til forbrukerne. Det er en fordel om de forstår hvordan maten fra havet lages, hvor godt dyrene har det og hvor lavt fotavtrykk fiskeoppdrett egentlig har. Nils Inge Hitland

– Jeg gleder meg til å høre mer om hvordan man tenker at den norske laksen skal kunne styrke seg som merkevare. Hva er viktig å fremheve for å treffe forbrukeren rett i hjertet? Vi er jo veldig følelsesstyrt i våre handlemønstre, og her tror jeg man kan møte forbrukerens ønske om å være en mer bærekraftig konsument. Ikke minst ved å få frem det gode budskapet om hvor lavt karbonfotavtrykk oppdrett har, sammenlignet med annen matproduksjon. Sara Krugerud Bertzen

– Jeg ser frem til å høre hvordan norske selskaper og vår egen næring kan profittere på å gjøre gode aktsomhetsvurderinger. Det handler jo om samfunnsansvar og her er vi veldig gode allerede. Men vi kan fortsatt blir enda bedre til å stille krav til andre ledd i næringskjeden, ikke bare i fôrinnkjøp, men i alle prosesser. Her kan man fort ta et stort sprang som gir konkurransefortrinn! Nils Aadland

– Jeg gleder meg til å høre mer EU-taksonomien, for det henger så nært sammen med hvordan vi i Salmon Group jobber systematisk og helt konkret med bærekraft. Nora Eikenæs mener at denne egentlig er ganske kul, og Peter Haugan tenker at dette er en gavepakke til Norge. Det tror jeg og, for her skapes handlingsrom og vi har mulighet til å ligge i forkant. Det liker jo vi i Salmon Group! Maria Schütz Fløisand

P R O G R A M

ÅPNING // KEY NOTE SPEAK

Det kan være krevende å være en liten aktør i en global næring, og mange opplever det særlig utfordrende at norsk forvaltning er til fordel for de store, globale aktørene. Samtidig representerer den pågående pandemien usikkerhet og utfordringer som man ikke er rigget for å håndtere over natten. Fisken skal ut i lite forutsigbare, globale markeder, selvforsyningsgraden i Norge må økes, matsikkerheten og lokale arbeidsplasser må trygges. Hva tenker Norges Statsminister om det?

Statsminister Erna Solberg åpner Salmon Groups Årskonferanse 2021.

DEL 1 // HVA BETYR EGENTLIG EU-TAKSONOMIEN FOR NORSK HAVBRUK OG HVORDAN HØRER DETTE HJEMME I ARBEIDET MED BÆREKRAFT?

Hvor taksonomigrønn er du? Er green deal en grei deal? Hvordan skal SDGs speile samfunnsansvaret? Hva har menneskerettigheter med dette å gjøre? Vi inviterer til innlegg og panelsamtale!

I konferansens første del møter du et bredt sammensatt panel og vi inviterer til innlegg og panelsamtale. Foredragsholderne holder innlegg med svært ulike innfallsvinkler til felles problemstillinger og møtes til slutt i samtale fra scenen.

Peter Haugan (forskningsleder Havforskningsinstituttet (HI) og leder for ekspertgruppen for Havpanelet/Ocean Panel), Nora Marie Ulltveit-Moe Eikenæs (advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Selmer og med dyptgående innsikt på feltene EDG (bærekraft) og EU-taksonomien), Liv Monica Stubholt (advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer og leder for Selmers sjømatteam) og Therese Jebsen (Seniorrådgiver Raftostiftelsen og leder av stiftelsens «Business and Human Rights Program).

DEL 2 // NORSK VERDISKAPING OG MERKEVAREBYGGING I FJORD OG I JORD

Hva skal til for at den norske forbrukeren skal forstå verdien av sjømat i et større perspektiv? Hva kan landbruk og havbruk lære av hverandre? Hvordan påvirker pandemien norsk matsystem? Hvordan skape fortrinn, verdi og konkurransekraft i dagens matproduksjon? Hva er forbrukerne opptatt av og hvem er villige til å investere mer for å være en er bærekraftig produsent og bidra til å skape en bærekraftig konsument?

I konferansens andre del møter vi Trym Eidem Gundersen (sjømatutsending Italia / Direktør Norden (fom. august), Norges Sjømatråd) og Bjørn Malm (leder bærekraft hos TINE gjennom mer enn ti år). De vil også møtes i samtale om potensial i samhandling mellom fjord og jord.

DEL 3 //  FREMTIDEN I NORSK SJØMAT

Hvordan ser egentlig produksjon av sjømat ut i fremtiden? Blir vi faktisk mer bærekraftig, eller treffer man tiltak i rene panikkhandlinger? Vekst i verdi eller volum? Hvorfor er vi så opptatt av vekst? Kan man få økt verdiskaping på dagens volum? Vil det legges til rette for mer bearbeiding i Norge? Fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen utfordres på disse og flere spørsmål i eksklusivt intervju når han gjester Salmon Groups Årskonferanse!

F O R E D R A G S H O L D E R E

Guri Solberg, programleder for konferansen

Guri Solberg er en av Norges mest erfarne programledere. Hun startet som programleder i NRK, men har siden 2004 vært en av TV2s mest populære profiler. I tillegg til å lede ulike programserier, har hun også ledet store livesendinger. Guri er utdannet journalist, og en av hennes største satsinger de siste årene er podkasten Bra Damer, der hun intervjuer kvinner hun ser opp til. Denne gang gjester hun Salmon Groups Årskonferanse, hvor hun skal geleide oss gjennom komplekse og viktige tema som spenner fra laksens betydning for Norge i fremtiden, merkevarebygging i grensesnittet mellom landbruk og havbruk, til fremtidige krav til klassifisering og de globale driverne.

Foto: Francisco Munoz

Statsminister Erna Solberg (H)
Foruten rollen som Norges statsminister, er Erna Solberg også den som tok initiativ til Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet). De 14 landene som utgjør Havpanelet forplikter seg til en planmessig bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025. I november 2020 la panelet frem en global handlingsplan for havet. – Dette er en nødvendig og krevende omstilling for å sikre havet og havøkonomiens fremtid. Havpanelets tiltakspakke er ambisiøs, men realistisk, og samtidig helt nødvendig for å nå bærekraftsmålene. Basert på norske erfaringer, støtte og lederskap skal vi bidra med det vi kan. Vi utfordrer verden til å gi «100 prosent for havet», sier statsminister Solberg. Kilde.

Erna Solberg er cand.mag. (sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk og sosialøkonomi), fra Universitetet i Bergen i 1986. Solberg  var kommunal- og regionalminister 2001-2005, i Kjell Magne Bondeviks andre regjering og har vært stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989. Hun var parlamentarisk leder for Høyre ved regjeringsskiftet, og var medlem av helse- og omsorgskomiteen, den utvidede utenriks- og forsvarskomité og valgkomiteen, 2009 -2013. Hun har tidligere vært medlem av blant andre finanskomiteen og kommunalkomiteen, og leder av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling. Solberg har vært Høyres leder siden 2004.  Erna Solberg har vært statsminister siden 2013, og begynte på sin andre periode etter stortingsvalget i 2017.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Statsministerens Kontor

 

Peter Haugan // Forskningsleder, Havforskningsinstituttet (HI) og leder for ekspertgruppen for Havpanelet/Ocean Panel

I tillegg til å være programleder for Havforskning for utvikling (som inkluderer prosjektene i tidligere CDCF) er Peter Haugan også med og leder ekspertgruppen for Havpanelet som er etablert av 14 statsledere med Erna Solberg i spissen. Haugan er også rådgiver for Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), som er et FN-organ for havforskning, havobservasjoner, overvåkningssystem og samfunnstjenester basert på data og datautveksling. IOC forbereder nå det internasjonale ti-året for havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030. Haugan er professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt i 20%.

Foto: HI


Nora Marie Ulltveit-Moe Eikenæs
// Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer

Nora Eikenæs er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer. Hun deltar i Selmers sjømatteam og bærekraftsteam, og har særlig erfaring med fagområdene ESG og bærekraft. Nora har dyptgående innsikt i det eksisterende og kommende ESG rammeverket, herunder EUs taksonomi og er i ferd med å bygge et omdømme som ekspert på området.  Nora bistår selskaper med kontrakter både i energi- og sjømatsektoren. Gjennom sin  masteroppgave har Nora også fått god kunnskap om bærekraft i havbruksnæringen.

Foto: Selmer AS


Liv Monica Stubholt
// Advokat og partner, Advokatfirmaet Selmer.

Liv Monica Stubholt er forretningsadvokat og partner i Advokatfirmaet Selmer. Hun leder Selmers sjømatteam og arbeider med bærekraft og norske naturressurser i sjømat og energisektoren. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet og deretter i Olje- og energidepartementet fra 2005-2009.  Liv Monica er en inspirerende kunnskapsformidler. Hun bistår flere investorer i sjømatindustrien og sitter i styret i Biomega AS og Aquaship AS.

Foto: Selmer AS

 

Therese Jebsen // Seniorrådgiver, Raftostiftelsen

Therese Jebsen er seniorrådgiver i Raftostiftelsen og leder av stiftelsens «Business and Human Rights Program» med fokus på å fremme næringslivets arbeid med menneskerettigheter. I tillegg har hun ansvar for oppfølging av Raftopris-mottakere fra en rekke land. Therese har 25 års erfaring fra arbeid med menneskerettigheter og har vært en nøkkelperson i oppbyggingen av Raftostiftelsen. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har gjennomført Solstrandprogrammet for ledere.

Foto: Hans Jørgen Brun


Trym Eidem Gundersen
// Sjømatutsending Italia / Direktør Norden (fom. august), Sjømatrådet. Fra august vender Gundersen etter fem år i Italia hjem til Norge og vil lede det nyopprettede Norden-teamet.

Med tidligere Italia-utsending Trym Eidem Gundersen i spissen skal Norges sjømatråd få flere til å spise mer sjømat i Norge og Sverige. Fra august vender Gundersen etter fem år i Italia hjem til Norge og vil lede det nyopprettede Norden-teamet. Han har tidligere vært toppsjef i Salmon Brands AS (SALMA), hvor han også jobbet mye med det svenske markedet. Gundersen har i tillegg vært eksportansvarlig i TINE og analytiker hos AC Nielsen. Han har også tidlig i sin karriere jobbet i Italia for Eksportrådet samt som salgssjef for Skaarfish. Gundersen har solid erfaring fra merkevarebygging, markedsføring, analyse og rådgivning innenfor norsk matproduksjon og ser på hvilke muligheter som ligger i råvareforsyning, markeds- og merkeposisjonering i grensesnittet mellom landbruk og havbruk.

Foto: Norges Sjømatråd

 

Bjørn Malm // Leder bærekraft, TINE

Bjørn Malm har de siste 10 årene jobbet i TINE der han har hatt ansvaret for bærekraft. Han har vært sentral i TINEs bærekraftige valg og jobbet tett på organisasjonen for å få bærekraft inn som en naturlig del av arbeidsdagen. Han har også bakgrunn fra Norges Røde Kors og Storebrand Kapitalforvaltning. Utdannelsen tok han ved Handelsakademiet i Oslo.

Foto: TINE

Odd Emil Ingebrigtsen (H) // Fiskeri- og sjømatminister

Odd Emil Ingebrigtsen er Norges Fiskeri- og sjømatminister, med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og -velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. Ingebrigtsen tiltrådte ministerposten parallelt med at Norge stengte ned i mars 2020 og har dette året fått kjenne ekstra på hvor sårbar norsk matforsyning og matproduksjon er. Ingebrigtsen kommer til Salmon Groups årskonferanse hvor han i intervju med programleder Guri Solberg særlig vil bli utfordret på spørsmålet om vekst i verdi eller volum.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

 

Mer informasjon om konferansen og påmeldingslenke finner du på arrangementets side, her (+). Vi gjør oppmerksom på at Salmon Groups årskonferanse er eksklusivt for nettverket. Lenke til live stream sendes de påmeldte i forkant av sending.

SE FLERE NYHETER