Høringssvar – forskrift mot PD

Salmon Group leverte torsdag 1.juni sitt høringssvar til Mattilsynet angående ny forskrift om tiltak mot Pankreassykdom (PD)

Du kan lese høringssvaret her: Høringssvar_PD

SE FLERE NYHETER