Grønn energi må bli ny standard i havbruksnæringen

Salmon Group var i går tilstede på ABB og Bellona sitt møte om Grønt skifte i havbruk der de lanserte en studie om laks på landstrøm. Fokus i møtet var hvordan satsing på landstrøm og elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjonen kan kutte utslipp av CO2 betydelig.

Blom Fiskeoppdrett tydeliggjorde i sitt innlegg hvor langt fremme de ligger med sitt fokus på bærekraftig oppdrett i alle ledd. 

«Studien om laks på landstrøm viser at havbruksnæringen har stort potensiale til kutt i klimagassutslipp. Selv om halvparten av norske oppdrettsanlegg for laks drives med strøm fra land, viser studien at fire av fem anlegg som fortsatt kjører på lokale dieselaggregater kan forsynes fra nettet.» – ABB/Bellona

Redusert bruk av fossil energi gir mer fokus på fisken

Blom Fiskeoppdrett deltok i møtet med et svært godt innlegg ved Atle Dåvøy, som viste frem mulighetene som ligger i det å redusere bruken av fossil energi og hvordan innføring av landstrøm har ført til store kostnadsbesparelser, mindre stress for røkterne, betydelig støyreduksjon og mer fokus på fisken.

Dåvøy uttrykker til kyst.no at utstyrsleverandørene bør samarbeide bedre for å tilby løsninger og mer robust utstyr for fremtidens havbruk. Han peker også på at man bør se det totale bildet når man driver med oppdrett, og at sjøfart knyttet til havbruk bør elektrifiseres tilsvarende. Les hele artikkelen her: Kutter kostnadene med 50 %

Blom Fiskeoppdrett har som mål å elektrifisere alle matfiskanlegg der det er mulig innen utgangen av 2020, og møter stor velvilje og engasjement fra både lokalmiljø, naboer, grunneiere og kommunene.

«Blom konsernet har som mål å vera blant dei beste og mest fremoverlente når det gjeld å bidra til ei bærekraftig oppdrettsnæring.» – Blom Fiskeoppdrett

Salmon Group nettverket ser svært positivt på tiltak som dette, som bidrar til å drive frem utviklingen av en bærekraftig havbruksnæring. Grønn energi som standard i alle produksjonsledd er imperativt for å møte krav til en bærekraftig næring.

 

 

SE FLERE NYHETER