Godt møte med lydhøre Stortingspolitikere

Det var et opplagt, lydhørt og engasjert knippe med Stortingspolitikere som stilte til møte med Salmon Group tirsdag 7. november.

 

PD-forskrift, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy og bærekraft
I møtet løftet vi blant annet problemstillinger knyttet til PD-forskriften, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy, samt etikk og bærekraft. Vi la et nasjonalt perspektiv på samtalen, og til stede var politikere med sentral posisjon i komiteene; næring, energi og miljø, kommunal og forvaltning, kontroll- og konstitusjon, helse- og omsorg, justis, energi og finans.

De representantene som møtte var: Ove Trellevik (H), Tom-Christer Nilsen (H) Peter Christian Frölich (H), Torill Eidsheim (H), Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (Ap), Magne Rommetveit (Ap), Eigil Knutsen (Ap), Nils T. Bjørke (Sp).

Bærekraft, sømløs forvaltning og fleksibilitet ved innfasing av nye krav
Vi la vekt på at de lokale oppdretterne i mange sammenhenger har andre utfordringer enn de store børsnoterte. Alle er interesserte i å drive på best mulig måte både i forhold til bærekraft, dyrevelferd, sikkerhet og økonomi, men ved nye pålegg og krav vil de lokale selskapene ofte ha behov for større grad av tilpasninger og fleksibilitet enn de store som er satt opp med helt andre ressurser i utgangspunktet.

Dette møtte stor forståelse hos stortingspolitikerne, og behovet for kunnskapsbasert forvaltning ble også understreket. Vi vil følge opp på dette fremover og gå inn i jevn og god dialog. Et oppfølgingsmøte er planlagt på nyåret.

SE FLERE NYHETER