Godt engasjement og høy stemning på Os

Salmon Group sin generalforsamling gikk som vanlig av stabelen på vakre Solstrand fjordhotell i Os. En engasjert forsamling valgte blant annet nytt styre og hadde klare meldinger til statssekretær Roy Angelvik.

Sterke innlegg og gode samtaler
Tradisjonen tro gikk møtet over to dager, fra lunsj til lunsj. Programmet startet onsdag tredje mai med en kort gjennomgang av den nye strategien ved styreleder Erik Osland. Deretter presenterte ny administrerende direktør, Anne-Kristine Øen, hvordan administrasjonen skal jobbe for å lykkes med å levere opp mot strategi og handlingsplan.

Vibecke Bondø fra SalmoNor, som også er i styret til Salmon Group, holdt et engasjert innlegg om de PD utfordringene som de har i Midt-Norge nå. Dette innspillet var særlig aktuelt med tanke på at Salmon Group skal levere et høringsinnspill til den nye PD-forskriften allerede innen første juni i år.

Vi fikk også et kort innlegg fra Kolbein Aarnes i Marsh som er vår forsikringsmegler, og fra Björgólfur Hávardsson som representerer NCE Seafood Innovation Cluster. Björgólfur redegjorde generelt for de tjenestene klyngen kan tilby og snakket spesielt om nye muligheter som ligger i bruk av «big data» og prosjektet de nå så vidt er i gang med der de skal synliggjøre all den spennende FoU virksomheten som foregår på kryss og tvers blant Salmon Group sine aksjonærer. Her er det mye godt arbeid på gang, og mange gode historier å løfte frem.

Det er ingen tvil om at fôr-forhandlinger er det viktigste Salmon Group driver med for sine aksjonærer. Hovedforhandlingen starter 11. mai og Nils Inge Hitland, som leder forhandlingsutvalget, holdt en orientering om hvordan vi har gjort det i foregående år og om hva vi ser for oss fremover.

Under middagen om kvelden fikk vi høre om den vellykkede studieturen som Salmon Group nylig arrangerte til Tasmania og Australia. Alex Vassbotten holdt et muntert innlegg og rettet stor takk til Solveig Willis for enestående planlegging og organisering.

Nytt styre og klare meldinger til statssekretæren
Selve generalforsamlingen fant sted torsdag fjerde mai og forløp i henhold til faste formaliteter. Generalforsamlingen godkjente regnskap og årsmelding, og vedtok også nytt styre i henhold til valgkomiteens innstilling.

Foto: Salmon Group

Det nye styret ledes av Liv Kari Eskeland (på bildet sammen med Anne-Kristine Øen), mens Erik Osland blir nesteleder. Med i styret er også Vibecke Bondø, Tom Jarle Bjørkly, Veronica Sandnes, Henrik Melingen (1. vara) og Håkon Tombre (2. vara). Første vara stiller på alle styremøtene.

Elin Tveit Sveen og Erlend Haugarvoll ble takket av fra styret med blomster og fine ord fra tidligere styreleder Erik Osland

 

Roy Angelvik er statssekretær for fiskeriministeren. Tittelen på hans innlegg var: Produksjonsområder og trafikklys-systemet. Hvordan forenkle forvaltningen av havbruksnæringen?

Foto: Salmon Group

Innlegget til Roy Angelvik ble etterfulgt av spørsmål, innspill og engasjert debatt fra salen. Meningene omkring trafikklyssystemet som innføres fra første oktober 2017 er mange og sterke.

 

SE FLERE NYHETER