God stemning på nettverkssamling for aksjonærene i Salmon Group

Foto: Salmon Group
Aksjonærsamlingen 2017 på Akvariet bød på faglig påfyll, dyktige foredragsholdere og gode diskusjoner.

 

Høyt på agendaen stod dagsaktuelle temaer og problemstillinger relatert til nye krav til næringen, innsikt i nye forskrifter og hva dette betyr for oppdretterne, samt erfaringsutveksling og diskusjoner rundt drift, ny teknologi, utfordringer og muligheter fremover.

Programmet holdt høyt faglig innhold og det var dyktige formidlere av komplekse problemstillinger som tok seg god tid til innspill og spørsmål fra deltakerne. Dette var blant temaene i programmet:

  • Innfasing forskrift om teknisk standard
  • PD-forskriften
  • Produksjonsområdeforskriften
  • Nye krav til servicefartøy i havbruksnæringen
  • Krav til oppsamling av slam på landanlegg
  • Kunnskap- og erfaringsdeling rundt oppdrett av laks i RAS
  • Fiskevelferd og vannkvalitet i RAS, smolt og postsmolt
  • PD forskriften og produksjonssoner i praksis

På dag to fikk vi også en påminning om hvor viktig det er å jobbe strategisk med merkevare- og omdømmebygging, noe som henger nært sammen med Salmon Groups fokus på synlighet og åpenhet i næringen.

Takk til foredragsholderne fra Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Thommessen Advokater, Kystrederiene, Uni Research Miljø/CtrlAQUA, A/S Sævareid Fiskeanlegg, Bremnes Seashore og Node Create for ny innsikt og kunnskap! Og takk for oss, Akvariet!

Foto: Salmon Group
Foto: Salmon Group

 

SE FLERE NYHETER