Fullsatt sal for bærekraftig havbruk

Bærekraft som viktigste driver for havbruk er et tema som appellerer bredt da vi inviterte til frokostmøte i samarbeid med Bergen Næringsråd sin ressursgruppe marin.

Bærekraft er den viktigste driveren fremover, i havbruksnæringen som i alle næringer. Viktige problemstillinger ble løftet opp på møtet i dag, og både finansanalytikeren, politikeren, forskeren og næringen var samstemte om at etisk, åpen og ansvarlig forretning er god forretning. Bærekraft er et vinn eller forsvinn for all fremtidig næringsvirksomhet. 

I 2018 lanserte vi vårt forprosjekt «bærekraftig oppdrett av laks og ørret – hva er det?» og dette dannet utgangpunkt for dagens møte. Vi inviterer der hele næringen til å bidra for å definere bærekraftig havbruk. Dette vil vi i Salmon Group jobbe systematisk med også gjennom hele 2019. Vi skal snu oss rundt og finne nye løsninger sammen med bransjekolleger. Dagens møte var et svært godt møtepunkt for næringsaktører på tvers og viser betydningen av dialog og diskusjon i fellesskap.

Takk til foredragsholderne: Thina Margrethe Saltvedt (Nordea), Tonje Osmundsen (NTNU Samfunnsforskning) og Liv Kari Eskeland (Stortinget, H) som holdt engasjerte og engasjerende innlegg med ulike innfallsvinkler til tema.

Takk også til et engasjert panel fra næringen: Simon Nesse Økland (Bremnes Seashore), Catarina Martins (MOWI), Krister Hoaas (Lerøy Seafood) og Nils Aadland (Salmon Group). Espen Børhaug fra Bergen Næringsråd ledet oss elegant gjennom programmet.

 

 

SE FLERE NYHETER