Første møte for SG INNSIKT

Les intervju med den første kompetansegruppen til SG INNSIKT

Torsdag 19. august 2021 hadde SG INNSIKT – fiskehelse og fiskevelferd sitt første møte. Vi tok en prat med kompetansegruppen som sammen skal jobbe med å finne løsninger og beste praksis innenfor felles utfordringer knyttet til fiskehelse og fiskevelferd som aksjonærene i Salmon Group står ovenfor.

Hvorfor vil dere være med i SG INNSIKT – fiskehelse og fiskevelferd?

For det første – veldig kjekt med SG INNSIKT. Det er fint å kunne sammarbeide og samles mer i nettverket. Jeg er opptatt av at det er fisk vi først og fremst driver med, og det er derfor alfa og omega at fisken trives og har det godt, derfor må nettop det jobbes konkret med, sier Anne Martha Heidal fra Femanger laks.

Kristian Ruud, som tilbringer arbeidsdagene sine i Eikefjord hos Steinvik Fiskefarm forteller at 27,2 % dødelighet i PO4 i 2020 er for dårlig. Det må bety at det finnes et betydelig potensiale for å jobbe systematisk med å bedre fiskehelsen, og jeg ønsker å være med og bidra til nettopp den typen arbeid gjennom SG INNSIKT.

Hvilke temaer skal dere jobbe med for å bedre fiskehelsen?

God fiskehelse er en forutsetning for å drive med oppdrett, og uavhengig av roller, har vi som aktører i næringen et felles ansvar og mål om å sikre fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen. Derfor vil SG INNSIKT – fiskehelse og fiskevelferd over tid ta for seg temaer i hele livsssyklusen til fisken. Først vil smoltifisering stå i fokus med temaer som HSS​ og robust smolt. På langsikt vil vi også se nærmere på dødelegheit og ​velferdsutfordringar knytta til mekanisk avlusing​, gjelleproblematikk​ og CMS i sjø forteller Ingebjørg Sævareid som leder kompetansegruppen.

Hva ser dere frem til med å jobbe sammen fremover?

Vi ser frem til et godt samarbeid og muligheten til å lære av hverandres kunnskap innad i gruppen. Vi håper også at samarbeidet kan bidra med å samle og dele kunnskap om fiskehelse og velferd i SG nettverket, samt videre ut.

Vi ønsker SG INNSIKT – fiskehelse og fiskevelferd lykke til med det kommende arbeidet!

Om SG INNSIKT  – fiskehelse og fiskevelferd:
Kompetansegruppen består av Anne Martha Heidal, kvalitetssjef i Femanger laks, Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks, Ingebjørg Sævareid, fagsjef fiskehelse og ernæring i Salmon Group, Kristian Ruud, fiskehelsebiolog i Steinvik Fiskefarm og Svein Åge Holstad, daglig leder i Gjølanger Settefisk.

SG INNSIKT er samlebetegnelsen på Salmon Groups kompetansegrupper. Som et arbeidsverktøy skal SG INNSIKT jobbe med løsninger og beste praksis innenfor felles utfordringer aksjonærene i Salmon Group står ovenfor. Les mer om SG INNSIKT her!

 

 

 

 

SE FLERE NYHETER