Fjerner brasiliansk soya fra fôret med umiddelbar virkning

Salmon Group reduserer fotavtrykket ytterligere; 50% reduksjon sammenlignet med standardfôret i næringen.

Pressemelding 2019-09-20

Salmon Group fjerner brasiliansk soya fra fôret sitt med umiddelbar virkning. Sammen med de grep som er tatt tidligere, blir fôrets fotavtrykk med dette redusert med 50% sammenlignet med standardfôret i næringen.

For tre uker siden (21.august) lanserte vi vårt nye fôr som reduserer fotavtrykket med 20%. Allerede nå tar vi nye, konkrete grep i det vi i vår fôrresept tar ut soya fra Brasil. Med dette reduseres avtrykket ytterligere 17%, totalt hele 37% på kort tid.

«Salmon Group sine 44 aksjonærer tar bærekraft på alvor og har i lang tid jobbet målrettet og konkret med problemstillinger relatert til dette. Vi snakker om andre og tredje generasjons familieeide selskaper, som driver i det lokalmiljøet der de selv er født og oppvokst. De er svært oppmerksomme på det ansvaret som hviler på dem når de driver sin virksomhet i allmenningen. De tenker langsiktig og tar moralsk og etisk ansvar», sier Anne-Kristine Øen, adm.dir. Salmon Group.

Salmon Group jobber systematisk med bærekraft og fiskevelferd, og fôr er en viktig nøkkel til suksess på begge disse områdene. I fjor lanserte nettverket forprosjektet: «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – Hva er det?» der det blant annet pekes på fôret som et viktig aspekt for å redusere fotavtrykket. Som en naturlig videreføring av dette arbeidet, har Salmon Group nå lansert statusrapport bærekraft på selskapsnivå (første rapport utarbeidet for Lingalaks AS, lansert under Arendalsuka 2019: https://lingalaks.no/wp-content/uploads/2019/08/Statusrapport_berekraft_Lingalaks.pdf).

«Når de små og mellomstore oppdretterne velger å ta den kostnaden dette innebærer, er det et bevisst valg. Disse pionerselskapene tar et stort samfunnsmessig ansvar og ligger i forkant av myndighetskravene. Forbrukerne stiller stadig høyere krav til at maten er «riktig», og de samme kravene er man opptatt av fra et produsentperspektiv. Dersom man sitter med kunnskap om at noe burde endres eller forbedres, bør man jo gjøre det» sier Anne-Kristine Øen, adm.dir. Salmon Group.

«Vi må rose BioMar som fôrleverandør, som er handlingsfokusert og rask i steget når vi stiller krav om at alle ledd relatert til fôrproduksjonen gås nærmere etter i sømmene. Fôrets sammensetning skal vurderes fra mange perspektiver. Både fiskehelse, bærekraft og forbrukerkrav er viktig her», sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group.

Salmon Group har over lengre tid hatt et begrenset innslag av soya i sitt fôr. De har hatt en høyere andel marint innhold i fôrresepten sin og i tillegg inkludert alternative og mer bærekraftige proteinkilder. Generelt er det nå i næringen jakt på alternative proteinkilder, som f.eks. insektmel og bioprotein. Dette er svært positivt.

«Næringen er i full gang med en rekke tiltak som reduserer fotavtrykket. De grep vi nå gjør har faktisk dobbel så stor effekt som når vi er i mål med alle andre tiltak. Det var derfor aldri tvil om at vi skulle setter krefter inn her», sier Nils Inge Hitland.

I norske medier:

Nationen (no.) 2019-09-24: Landbruket bør ikke stikke hodet i sanden
DN (abo+) 2019-09-20: Hiver ut brasiliansk soya
Kyst 2019-09-20: Fjerner brasiliansk soya fra fôret
Intrafish 2019-09-20: Salmon Group slutter med brasiliansk soya i fôret
Ilaks 2019-09-20: Salmon Group fjerner brasiliansk soya fra fôret med umiddelbar virkning

I internasjonale medier:

Globo.com/G1 (portugisisk) 2019-09-27: Empresa da Noruega produtora de salmão interrompe compras de soja do Brasil [Norsk lakseprodusent stopper kjøp av soyabønner fra Brasil]
Aquafeed.com
(eng.) 2019-09-26: BioMar commits ocean-based climate action for aquaculture
Aquafeed.com
(eng.) 2019-09-25: Salmon Group removes Brazilian soy from its salmon feed
Aqua.cl (spansk)
2019-09-25: BioMar: «Depende de nosotros encontrar alternativas que reduzcan la huella ambiental» [BioMar: «Det er opp til oss å finne alternativer som reduserer miljøavtrykket»]
The Rio Times
(eng.) 2019-09-25: A Leading Norwegian Purchasing Company Removes Brazilian Soy From its Salmon Fish Feed
Undercurrent News
(eng.) 2019-09-24:Norwegian salmon farmers’ group cuts Brazil soy from feed
FeedNavigator
(eng.) 2019-09-24: Norwegian salmon farmers kiss Brazilian soy goodbye
FeedNavigator (eng.) 2019-08-27: BioMar helps Norwegian salmon farmers tick lower carbon footprint box
IpacAcuicultura (spansk) 2019-09-24: BioMar muestra su compromiso con la acción climática para el océano en el ámbito de la acuicultura [BioMar viser sitt engasjement for klimahandlinger for havet innen havbruk]
The Fish Site (eng.) 2019-09-23: BioMar pledges to battle climate change
Fish Farming Expert (eng.) 2019-09-20: 44 Norwegian salmon farmers ditch Brazilian soy
Fish Farming Expert (eng.) 2019-08-21: Norwegian buying group takes a lead on green feed

SE FLERE NYHETER