«Fish and ships» for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Maritime Bergen inviterte Salmon Group med til rundebordsmøte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 29. juli. Det ble et godt møte i uformell stil der vi vektla behovet for helhetstenkning omkring havnæringene, og et virkemiddelapparat som harmonerer best mulig med næringslivets behov.

Fra Salmon Group deltok administrerende direktør Anne-Kristine Øen og Nils Aadland som er direktør for samfunnskontakt. Maritime Bergen, som var vert for møtet, hadde også invitert representanter fra Utkilens rederi, Kongsberg gruppen og Dataloy. I tillegg deltok Roger Valhammer (Ap) som er byrådsleder i Bergen og Silja Ekeland Bjørkly fra Hordaland Høyre.

Kompleks forvaltning

«I sjømatnæringen forholder oss oftest til den delen av nærings- og fiskeridepartementet som hører inn under fiskeriministeren. Men, forvaltingsregimet som sjømatnæringen omfattes av er komplekst, og vi satte stor pris på anledningen til å også diskutere disse utfordringene med næringsministeren», sier Anne-Kristine Øen.

«Det ble også naturlig å snakke om det å tenke helhetlig på all aktivitet på, under og i havet, ikke minst når vi skal løse utfordringer knyttet til fotavtrykk og bærekraft. Helhetsperspektivet er jo også det som legges stil grunn i regjeringens havstrategi», legger hun til.

Virkemiddelapparatet må harmonere med næringslivets behov

Siden i fjor høst har næringsdepartementet arbeidet med å rydde opp i jungelen av støtteordninger til næringslivet, altså det som kalles virkemiddelapparatet. Salmon Group løftet i møtet betydningen av Sjømatrådet for de små og mellomstore oppdrettsselskapene.

«Vi er veldig opptatt av at Sjømatrådet ikke svekkes som et resultat av omorganiseringer. Et annet felt som er særlig viktig for oss i denne sammenheng, er støtteordninger til nye energiformer som f.eks. batteridrift av båter og fôrflåter», sier Nils Aadland. «Her var næringsministeren tydelig på at målet for opprydningen i virkemiddelapparatet er mer verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser».

Fakta – virkemiddelapparatet

  • Det næringsrettede virkemiddelapparatet er institusjoner og ordninger som gjennom for eksempel pengetilskudd, lån, testfasiliteter og rådgiving bidrar til økt verdiskaping i næringslivet
  • Viktige aktører er eksempelvis Innovasjon Norge , Forskningsrådet og SIVA
  • Nærings- og fiskeridepartementet står ansvarlig for arbeidet i samarbeid med andre departementer
  • Gjennomgangen som nå foregår gjelder både store og små aktører. Arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2020

Alle fotos: Maritime Bergen

Relaterte saker i media:

Kyst.no: Det er noen store som er kjepphøye (abo)
Intrafish.no: Salmon Group: Slå ring rundt Sjømatrådet (abo)
Skipsreveyen.no: – Få ned utslippene, lær av luftfarten (abo)
Intrafish: Fotavtrykket skal reduseres med 25 % (abo)

SE FLERE NYHETER