Felles front mot lus

Luseforskerne løftet frem sin kunnskap og kompetanse på fellesmøte for fiskehelsenettverkene i Rogaland og Hordaland denne uken.

Møtet hadde fokus på våravlusing og forskere frå Norce og Inaq bidro med viktig kunskap om lusepåvirkning.

I arbeidet med å redusere negativ påvirkning på utvandrende villsmolt bidro forskerne med relevant kompetanse som kan hjelpe oppdretterne med å optimalisere dette arbeidet.

Gjennom mange års deltakelse og samarbeid i flere viktige laksevassdrag har oppdrett bidratt til å fremskaffe denne kunnskapen.

Gode samtaler og diskusjoner er nødvendig for å dra i samme retning. Fullt fokus på lusebekjempelse er alltid øverst på agendaen til oppdretterene!
Bjørn Barlaup fra NORCE tok opp et viktig aspekt om hvordan man kan komme seg fra rødt til grønt.
Henning Urke fra Inaq presenterte utvandringtidspunkt og vandringsmønster for villsmolt.
SE FLERE NYHETER