Brexit – Hva med sjømaten?

Salmon Group deltok i dag på møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik for å diskutere status for brexit og konsekvensene for norsk næringsliv.

Hva vil konsekvensene være for eksport av norsk laks hvis Norges største handelspartner, og fjerde største eksportmarked for norsk laks, går ut av EU? Salmon Group deltok i dag på møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, som inviterte næringslivet til å diskutere status for brexit og konsekvensene for norsk næringsliv.

– Storbritannia skal forlate EU den 31.oktober, og to måneder før de går ut er det fortsatt uvisst hvordan dette vil skje. Fra norsk side har vi hele tiden forberedt oss på begge utfall, og inngått de nødvendige avtalene med Storbritannia også dersom de forlater EU uten en avtale, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Storbritannia er Norges største handelspartner. I 2018 eksporterte Norge for 212 milliarder kroner til landet, og importerte for 38 milliarder kroner.

– Datoen for brexit nærmer seg. Norske styresmakter har inngått flere avtaler med Storbritannia i forbindelse med brexit. Det er likevel viktig at næringslivet gjør egne vurderinger og forbereder seg så godt som mulig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sjømat står for om lag 20 prosent av den norske fastlandseksporten til Storbritannia og verdien var på over 6 milliarder koner i 2018. Storbritannia er det fjerde viktigste markedet for norsk sjømat.

– Jeg er glad for at vi har fått viktige avklaringer om markedstilgang, i tilfelle britene forlater EU uten en avtale. Det er likevel usikkert hvordan brexit i praksis vil slå ut for handelen med sjømat. Brexit vil også få store konsekvenser for forvaltningen av felles fiskebestander, men vi har nær og god kontakt med våre britiske kolleger, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

– Logistikkutfordringene er en av de mer akutte bekymringene. Det vil kunne oppstå kapasitetutfordringer knyttet til grenseoverganger, sier Nesvik. Vi holder jevnt, god kontakt med Storbritannias fiskerminister, George Justis.

Røe Isaksen legger vekt på at den politiske usikkerheten i seg selv er et uromoment, men regjeringen er forberedt på alle mulige scenarier. Representanter fra næringslivet oppfordres også selv til å holde seg godt orientert.

– Det er all grunn til å berømme regjeringen for det grundige arbeidet som er lagt ned i forkant av brexit. Dagens møte har vist her er man så forberedt som det overhodet går an å være, og sånn sett var møtet beroligende. Det er likevel ingen tvil om at brexit vil representere en utfordring også for vår næring, kommenterer Anne-Kristine Øen, administrerende direktør i Salmon Group.

På dagens møte deltok representanter fra alle arbeidslivsorganisasjonene, interesseorganisasjoner og finansnæringen. Fra sjømatnæringen deltok f.eks. både Norges Fiskarlag og Sjømat Norge, i tillegg til Salmon Group. Det er en gjennomgående tillit til at alle interesser ivaretas, uansett hvilken form brexit kommer i og uansett hvilken næring man representerer.

SE FLERE NYHETER