Brems i vekst, men ikke i oppdrett

Vestlandsindeksen viser redusert aktivitet og brems i investeringer. Vekst- og investeringskurven for oppdrettsnæringen ser annerledes ut og Salmon Group ble spurt om hvorfor. Les hva vi mener!

Salmon Group trukket frem da Sparebanken Vest la frem Vestlandsindeksen for første kvartal 2020.  Vi mener at bærekraft øker konkurransekraften, og blir helt avgjørende for det vekstpotensialet som næringen har identifisert.

Til tross for at indeksen viser redusert aktivitet og brems i investeringer i næringene på vestlandet, viser også undersøkelsen som ligger til grunn for indeksen, at havbruk og fiske er en av tre næringer som om 30 år vil stå som de viktigste næringene, sammen med olje og gass og vann-, bølge- og vinnkraft.

Bedriftene på Vestlandet varsler lavere aktivitet og reduserte forventninger. De oljerettede virksomhetene melder om størst fall i investeringene det kommende halvåret.

Ragnhild Janbu Fresvik. Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

– Veksttoppen er sannsynligvis nådd, sier konserndirektør bedriftsmarkedet Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Les hele pressemeldingen her.

 

Salmon Group løftes frem for sitt arbeid med å gå i bresjen for å lage en bransjestandard for hvordan oppdrettere skal rapportere på bærekraft.

Maria Schütz Fløisand. Foto: Salmon Group

– Det er helt avgjørende for næringens konkurransekraft at vi har en felles forståelse av hvor vi skal og veien dit. Norsk oppdrettsnæring må ligge i front. Det skaper konkurransefortrinn. Kvalitet i bærekraftsrapportering er avgjørende for å styre den retningen, sier kommunikasjonssjef i Salmon Group, Maria Schütz Fløisand. 

Les hele intervjuet med Salmon Group her. Her forteller vi om vårt arbeid med bærekraftrapportering, statusrapportering per selskap og de konkrete grepene som oppdretterne i Salmon Group har gjort med fôret for å redusere fotavtrykket.

 

Fakta om Vestlandsindeksen  
Vestlandsindeksen er en kvartalsvis temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første gang presentert februar 2012. Dette er den 33. utgaven av Vestlandsindeksen, og undersøkelsen ble gjennomført blant 700 bedrifter i perioden 29. januar - 17. februar 2020.

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Vestland Sør og Møre og Romsdal og 100 i Vestland Nord. Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering og markedsutsikter de tre foregående månedene og hvordan de forventer at utviklingen skal bli neste halvår.

Vestlandsindeksen kan være mellom 0 og 100. Et tall over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme. For første kvartal 2020 viser Vestlandsindeksen en resultatindeks på 60,0 og en forventningsindeks på 64,8. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser bedriftenes forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Tilsvarende tall for første kvartal 2019 var 62,5 og 68,5.

NB: Bedriftslederne som har svart på undersøkelsen har respondert før vi så en nedgang i markedet som følge av koronautbruddet.

SE FLERE NYHETER