Blom tok opp kampen – og vant!

Blom Fiskeoppdrett vant på alle punkter mot staten i saken som har pågått gjennom flere år og lettelsen er stor hos Blom Fiskeoppdrett som nå kan fortsette driften i Laksevika i Øygarden.

 

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Gulating lagmannsrett har gitt Blom Fiskeoppdrett medhold på alle punkter mot Forsvaret/Staten vedrørende deres lokalitet Laksevika i Herdlafjorden. Rettsbehandlingen har pågått siden 2013 og lagmannsretten har nå konkludert med at Blom Fiskeoppdrett får opprettholde driften ved lokaliteten i Øygarden som ble etablert og har vært i drift siden 1995.

– Dette er rettsstaten på sitt beste, skriver Blom på sin facebookside da dommen var klar i går og utdyper overfor Salmon Group:

  • – Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten tok saken vår på alvor, og at man tok affære overfor slik statlig maktbruk som Forsvaret har stått for overfor Blom. Dette er prinsipielt meget viktig, og vi vil fortsette å utvikle og drifte lokaliteten på vanlig måte når dommen blir rettskraftig.

Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven
Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven var årsak til den lange prosessen med å få tillatelse til fortsatt drift, og er knyttet til en forskrift om militære forbudsområder der anlegget var lokalisert som ble vedtatt i 2010 med virkning fra 2011.

Forsvarsdepartementet ønsket at Blom Fiskeoppdrett skulle stanse driften, ettersom de var lokalisert i det samme området som omfattet Forsvarets etablerte anlegg for støymåling fra u-båter og skip i nærheten, samordnet med Nederland og Tyskland.

Blom har jobbet godt med kommunen, som først ga medhold, og har blant annet forsøkt å flytte lokasjonen for å imøtegå reguleringen. Etter flere runder med uenigheter, gikk Blom i 2016 til søksmål mot staten og kunne i går puste lettet ut da konklusjonen var klar.

Kan ikke forby fortsatt drift
Dommens konklusjon er at sikkerhetsloven ikke kan forby Blom Fiskeoppdrett å drive videre i Laksevika. Den kan heller ikke forby endring eller utvidelse av anlegget, eller forby ansatte eller andre med tilknytning adgang til anlegget. Dommen ble avsagt enstemmig.

Ankefristen går ut om en måned.


Saken har vært omtalt i media gjennom rettsbehandlingen. Les mer her:

– Måtte bli slik
Blom i strid med forsvaret
Blom har havnet i militær forbudssone
Blom Fiskeoppdrett sigra over staten i lagmansretten
Blom vant på alle punkter mot staten
Regjeringsadvokaten: – Må flytte anlegget, Fylkesmannen: – Får ikke lov til å flytte

SE FLERE NYHETER