Blir rådgiver i Salmon Group

Sara Krugerud Berntzen (22) blir rådgiver i Salmon Group. Siden starten av 2020 har hun vært i administrasjonen både som praksiselev via samarbeidet Salmon Group har med Universitet i Bergen og som ansatt intern.

Vi har tatt en prat med Sara på hjemmekontoret, slik at dere kan bli bedre kjent med henne. Det første vi lurer på er, hvorfor akkurat Salmon Group?

– Med mine tidligere erfaringer var det å aktivt få ta del i et selskap som jobber med bærekraft og samfunnsansvar, noe  jeg så på som en helt unik mulighet og veldig motiverende. Jeg er veldig stolt og ydmyk for at jeg i dag får mulighet til å lære enda mer og jobbe sammen med dyktige kollegaer. Spesielt i en næring og et nettverk som etter min mening skiller seg ut svært positivt ved å tørre å vise seg for og ønske unge velkommen.

Sara Krugerud Berntzen har en bachelor i sammenliknende poltikk fra Universitetet i Bergen (UiB) og flere utenlandsopphold bak seg. Hun har blant annet studert Corporate Social Responsibility (CSR/samfunnsansvar) i Buenos Aires, studert fransk i Normandie og jobbet som «talent blogger» for Dagens Næringsliv under et skoleår Sør-Afrika. I tillegg var hun med på oppstarten av studiet «Life below water» på UiB, som kun omhandler FN bærekraftsmål 14 om livet under vann.

Denne bakgrunnen kan komme svært godt med i en jobb i akvakulturnæringen fremover. Vi har spurt hva som driver henne.

– Jeg tror jeg drives mye av utfordringer og at ting er spennende. Samtidig er det viktig for meg at jeg personlig sitter igjen med gode erfaringer med det jeg holder på med og følelsen av at jeg faktisk bidrar. I et større bilde drives jeg av mulighetene til å arbeide med bærekraft og kunnskapsdeling.

I perioden du har vært i Salmon Group har vi for det meste jobbet fra hver våre hjemmekontor. Hvordan har det vært å bli kjent med havbruksnæringen og nettverket gjennom digitale møter?

– Jeg var heldig som fikk ha tre hektiske introduksjonsmåneder i Salmon Group før pandemien. Da fikk jeg tid til å stille alle «nybegynnerspørsmål» om næringen, og samtidig lære ord og uttrykk som ikke akkurat blir hyppig brukt i Oslos forsteder eller blant politikkstudenter. Likevel tenker jeg at jeg nesten hadde en fordel som ny i næringen da vi flyttet på hjemmekontor. Da var ting fortsatt ganske nytt, spennende og masse mer å lære, som jeg tenker det var en veldig god driver å ha på hjemmekontor. Jeg kan heller ikke legge skjul på at jeg tilhører en generasjon som er godt vant til digitale løsninger fra før av, så å snakke på møter imens jeg har vært mutet har jeg heldigvis sluppet. I denne perioden har jeg jobbet mye med Salmon Group-skolen (SGS) , hvor jeg har fått muligheten til å møte på nettverket i digitalt. Digitale møter er vel ingens favoritt, men jeg tenker det generelt er et godt tegn at folk er flinke til å omstille seg og at næringen fortsatt er så aktive til tross for pandemi.

Hvilke utfordringer ser du i havbruksnæringen etter 2020?

– Det er ingen tvil om at året 2020 har bevist at man må se hele matsystemet under et. Samtidig at det kontinuerlig må samarbeides på tvers av fagområder og i et verdensperspektiv for å oppnå en optimal produksjon i et bærekraftperspektiv.

Og dette tok du med deg inn i arbeidet med bacheloroppgaven i sammenlignende politikk. Hva var problemstillingen for oppgaven?

– Etter å få jobbet med alle fagfeltene til Salmon Group ved siden av studie i sammenliknende politikk, har jeg sett utfordringer med en kompleks forvalting. Det var derfor høyst aktuelt for meg å se nærmere på hvordan utformingen av politiske beslutninger påvirkes i norsk havbrukspolitikk da jeg skulle skrive bacheloroppgave i høst. Resultatet ble en bacheloroppgave om trafikklyssystemet, hvor erfaringene mine fra Salmon Group var helt essensielt.

Hvilke funn gjorde du i arbeidet med bacheloroppgaven?

– Det er mye detaljer om systemet som jeg vet de i nettverket kjenner til og blir påvirket av. Men i korte trekk så jeg på hvordan trafikklyssystemet kom på agendaen, utformingen av politikken, beslutningsfasen som førte til iverksettingen av systemet, og hvordan man kan evaluere om innføringen til nå har vært vellykket eller ikke. Likevel tenker jeg at det viktigste med å se nærmere på innføringen av trafikklyssystemet. Kan det bidra til å øke forståelsen av hvordan en viktig aktør innen matproduksjon i et globalt perspektiv påvirkes av politikkutforming av et system som kun inneholder en indikator.

Får nettverket tilgang til denne, hvis de kontakter deg?

– Ja, absolutt hvis det skulle være av interesse.
På hvilken måte kan oppdretterne i nettverket søke råd hos deg, og hva ønsker du at de skal henvende seg til deg om?

– Jeg er veldig fleksibel og har lyst til å bli kjent med enda flere i nettverket, så jeg håper at om noen trenger et par ekstra øyne eller en assistent med meninger på et prosjekt eller en sak så tar de kontakt. Jeg ønsker å bidra som en resurs på stort og smått. I høst har jeg jobbet en del med SG-skolen (SGS) og det skal jeg fortsette med. Derfor håper jeg også på innspill til SG-skolen slik at vi sammen kan skape enda mer engasjement, dialog, kunnskapsdeling og en god møteplass for SG nettverket.

Sara Krugerud Berntzen gikk fra rollen som intern til et engasjement som rådgiver 01.01.2021. Hun vil i hovedsak jobbe med tilrettelegging og gjennomføring av SG-skolens kurs og møter. I tillegg bistår hun med tekstproduksjon innenfor alle fagfelt og administrative oppgaver.

Vil du slå av en prat med Sara? Kontaktinformasjon til alle i Salmon Groups administrasjon finner du her.

SE FLERE NYHETER