Beredskapsplan ifm. Coronavirus

I forbindelse med Coronaviruset følger Salmon Groups administrasjon nasjonal beredskapsplan og Norsk Folkehelseinstitutt sine råd som oppdateres daglig.

Salmon Group har innført strenge restriksjoner som særlig gjelder reiser og fysiske møter. Retningslinjene følger utviklingen av viruset og oppdateres ihht.myndighetens råd og retningslinjer.

Beredskapsplanen inneholder blant annet informasjon:

  • Forebyggende vaner
  • Tiltak ved mistanke om smitte
  • Karantenebestemmelser
  • Retningslinjer for reiser
  • Viktige sider for mer informasjon

Salmon Group sin beredskapsplan, oppdatert 2020-03-11, finner du her.

Det er forventet at arbeidstaker holder seg orientert om situasjonen og følger norske myndigheters til en hver tid oppdaterte råd og retningslinjer.

 

SE FLERE NYHETER