Bærekraft som viktigste driver i havbruk

Klima-toppmøtet COP24 i Polen er akkurat avsluttet og viser viktigheten av et sterkt fokus på bærekraft og at det settes handling til strategier. Hva betyr det for oppdrettsnæringen? 

14.feb. inviterer Salmon Group til frokostmøte i samarbeid med Bergen Næringsråd sin ressursgruppe Marin.

I alle deler av næringslivet settes bærekraft høyt på agendaen. Dette er i dag kanskje den viktigste driveren for all nærings- og produktutvikling. Fokuset har også ført til endrede kjøpemønstre som ofte kommer raskere enn omstillingsevnen i næringslivet.
Alle ønsker å være og å framstå som bærekraftige, og mange bedrifter jobber nå med egne strategier for å oppnå dette. Er dette grønnvasking, eller reelt? Hvordan måle graden av bærekraft i produksjon av laks? Hvordan få til en global standard som sikrer bærekraft i alle ledd? Er bærekraft lønnsomt, eller bare nødvendig?

Salmon Group har nylig lansert forprosjektet Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – Hva er det?, og dette danner utgangspunkt for dette frokostmøtet. Her løftes det blant annet fram at næringen må jobbe på tvers og sammen ta grep om de utfordringer som er knyttet til definering og oppnåelse av et bærekraftig havbruk.

Møt Tonje Osmundsen (NTNU), Thina Saltvedt (Nordea) og Liv Kari Eskeland (H). Hva er analytikerens, politikerens og omdømmeekspertens syn på havbruksnæringens utfordringer og muligheter i et bærekraftsperspektiv? I panelsamtalen møtes Marine Harvest, Lerøy, Bremnes Seashore og Salmon Group til debatt.

Se fullt program og meld deg på her.

SE FLERE NYHETER