Antikorrupsjons-konferansen 2018

Salmon Group har etikk og transparens høyt på agendaen og deltar på konferansen.

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og gjestemedarrangør i 2018; Riksrevisjonen. Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører.

Salmon Group er medlem av Transparency International og vi jobber for en havbruksnæring som løfter seg gjennom økt fokus på åpenhet, faktaorientering og kompetansedeling på tvers av næringen, og slik bidrar til økt troverdighet, styrket omdømme og felles næringsutvikling.

Trykk på lenken “meld deg på” (over) for å komme til antikorrupsjonskonferansen.no. Her finner du fullt program og informasjon om påmelding og praktisk info.

Trykk her for å finne ut mer om Transparency International Norge.

SE FLERE ARRANGEMENT