Svanøy-konferansen

Salmon Group deltar sammen med flere av våre aksjonærer i nettverket.

Hva må til for å øke verdiskapingen fra norsk ørretproduksjon? Det er temaet når næringen, forskere og fiskeriministeren samles til en nasjonal ørretkonferanse på Svanøy i august.

Konferansen blir arrangert på Svanøy i Sogn og Fjordane 22.-23. august. Til møtet kommer foredragsholdere som har kunnskap om og kan påvirke rammebetingelser, produksjon, markedsføring og salg av regnbueørret. På foredragslista står også fiskeriminister Per Sandberg som skal snakke om rammevilkårene for ørretproduksjonen fram mot 2025.

Konferansen arrangeres i samarbeid med vår aksjonær Svanøy Havbruk. m.fl.

Se hele programmet og meld deg på her.

SE FLERE ARRANGEMENT