Møteplass Marin: Innspillmøte med fiskeriminister Per Sandberg

Salmon Group deltar på møtet, som er i regi av Bergen Næringsråd.

#BNmøte

Veksten i havbruksnæringen har stanset opp, og det blinker i røde lys over Hordaland. På sikt er det likevel en ambisjon at volumet skal mangedobles i årene som kommer. Kan dette skje på en bærekraftig måte, ved hjelp av ny teknologi og kunnskap?

Bergen Næringsråd inviterer til et åpent lunsjmøte med fiskeriminister Per Sandberg. Han vil snakke om utfordringer og muligheter for havbruksnæringen. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til statsråden.

 

SE FLERE ARRANGEMENT