Lanseringsfrokost!

Salmon Group lanserer forprosjektet "Bærekraftig oppdrett av laks og ørret - hva er det?" på The Salmon 4.des. kl. 08:00- 10:00. Vel møtt!

Bærekraft og tålegrense. All fremtidig næringsvirksomhet må forholde seg til dette. Salmon Group søker å peke ut fremtidens løsninger, som kan gi næringen smarte grensesnitt og sikre vekst med presisjon. Ny teknologi gir nye muligheter og dette vil virke demokratiserende, i takt med at fiskehelse ivaretas og man kan svare på et raskt økende behov for mat fra havet.

Salmon Group lanserer forprosjektet «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – hva er det?» på The Salmon i Oslo, 4.desember 2018. Arrangementet er åpent for alle.

Vi inviterer til et frokostmøte med innlegg fra samfunnsforskeren Tonje Osmundsen (NTNU Samfunnsforskning), analytikeren Thina Saltvedt (Nordea) og politikeren Liv Kari Eskeland (Nærings- og miljøkomiteen, Stortinget). Alle tre deltar også i panelsamtale med Espen Børhaug (Ressursgruppe Marin, Bergen Næringsråd) og Krister Hoaas (Lerøy Seafood Group). Møtet innledes med introduksjon av Salmon Groups forprosjekt om bærekraftig oppdrett av laks og ørret.

F O R E D R A G S H O L D E R E   &   P A N E L

Tonje Osmundsen // Forskningssjef ved NTNUs avdeling Studio Apertura
Osmundsen har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur. Hun har forsket på organisatoriske utfordringer i næringen relatert til sikkerhet og håndtering av fiskesykdommer og parasitter, internasjonale sertifiseringsordninger for bærekraft, og havbruksforvaltning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har også studert det offentlige ordskifte om norsk lakseoppdrett, og søker å bidra til en opplyst og balansert debatt om norsk havbruk.

 

Thina Saltvedt // Sjefanalytiker Makro/Olje i Nordea
Tidligere Oljeanalytiker Thina Saltvedt har skiftet beite og jobber nå med grønn energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling som analytiker. Den profilerte oljeanalytikeren har i flere år varslet at det grønne skiftet kan revolusjonere verdens energimarkeder. Hun er tydelig på hvilken retning vi går i, og blir ansett som en pådriver på veien mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

 

Liv Kari Eskeland (H) // Representant på Stortinget for Hordaland 2017-2021 i energi- og miljøkomiteen og fast vara for statsminister Erna Solberg
Eskeland, som var styreleder i Salmon Group 2016-2017, har energieffektivisering, nullutslipp og «grønne» løsninger for havbruksnæringen høyt på agendaen og jobber for en sømløs forvaltning som legger til rette for nødvendige krav til transparens, kompetanse og bærekraft i alle ledd. Hun vil snakke om hvordan oppdrettsnæringen kan bli fossilfri.

 

Krister Hoaas // Samfunnskontakt, Lerøy Seafood 
Hoaas jobber som samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group. Han kommer fra jobben som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd hvor han har vært i nærmere fem år. Før det jobbet han som journalist i Bergens Tidende og TV2 i tilsammen 15 år.

 

Espen Børhaug // Næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
Børhaug har bred erfaring fra journalistikk og kommunikasjon. Han var ansatt i Bergensavisen i en årrekke, blant annet som politisk redaktør. Senere har han også vært kommunikasjonssjef i StorBergen og Obos.

 

Nils Aadland // Samfunnskontakt, Salmon Group
Aadland har ansvar for samfunnskontakt og FoU i Salmon Group. Han har erfaring fra politikk, næringsliv og FoU prosjekter både innen maritim og marin industri. Aadland har både teknisk og kommersiell bakgrunn, og har jobbet mye med fremtidens bærekraftige løsninger. Han var blant annet med på å utvikle «Ampere», den første batteridrevne fergen. Aadland har et velutviklet nettverk innen politikk, akademia og organisasjonsliv.

 

Anne Kristine Øen // Adm.dir., Salmon Group
Øen har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet med havrelatert virksomhet. Hun har vært kommunikasjonssjef hos Odfjell, Grieg Gruppen og Marine Harvest, og hun har vært daglig leder i klyngeorganisasjonen Maritime Bergen. Øen har samfunnsvitenskapelig utdanning fra UiO og UiB og har en Mastergrad i havpolitikk og havforvalting fra London School of Economics. Hun har et bredt nettverk innen media, næringsliv og politikk.

 

Maria Schütz Fløisand // Kommunikasjonssjef, Salmon Group
Fløisand har ansvar for kommunikasjon i Salmon Group og jobber spesifikt med omdømme, samfunnsansvar og bærekraft . Hun kommer fra tilsvarende rolle i Grieg Gruppen, hvor hun i ni år har jobbet globalt med kommunikasjon, endringsledelse, eierperspektiver, kompetanseheving og merkevarebygging på konsernnivå, og særlig innenfor shipping og sjømat-segmentet.

 

P R A K T I S K   I N F O

Sted // Frokostmøtet holdes på The Salmon. på Tjuvholmen (tidligere Alex Sushi) og det serveres nydelige smakebiter av laks på morgenkvisten.
Kontakt // Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med maria@salmongroup.no / 920 30 905.
Påmelding // Lenke til påmelding finner du øverst på denne siden. Påmeldingsfrist: 29.november. 

Alle endringer i programmet vil fortløpende oppdateres på denne siden. Evt. viktige endringer kommuniseres på epost til de påmeldte.

 

SE FLERE ARRANGEMENT