KAN TEKNOLOGIEN LØSE VERDENS BEHOV FOR OMSTILLING?

Salmon Group stiller i debatt arrangert av UiB på Arendalsuka.

Logo img

Om arrangementet

Hver februar møtes universitets- og høyskolesektoren til den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen), som finner sted for tredje gang i 2020 med tittelen Action/InAction –Technologies and Partnerships, for kritisk diskusjon om de 17 bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs).

UiB sitt arrangement i Arendal er en forsmak på temaene som vil bli diskutert på konferansen. Vi vil utfordre konvensjonelle tanker rundt bærekraftsmålene og samtidig oppmuntre til dialog og partnerskap på tvers av sektorer.

I deler av samfunnet og debatten rundt våre felles globale utfordringer er det en sterk tro på at teknologisk utvikling kan løse utfordringene som ligger i FNs 2030-agenda. I denne paneldebatten vil vi utfordre ideer om at teknologien kan løse utfordringene i forhold til 2030-agendaen.

UiB spør: Bærekraftsmålene nevnes i festtaler, planer og årsrapporter, men har vi mistet av syne agendaens mål i prosessen? Står vi i fare for at debatten om teknologiske løsninger blir skyggeboksing som fortrenger reelle tiltak for omstilling? Hvordan må samfunnet endre seg for at vi skal nå de globale målene?

Medvirkende:
  • Ole Øvretveit, Direktor, Arctic Frontiers
  • Ragnhild Freng Dale, Forsker, Universitetet i Bergen (UiB)
  • Nils Aadland, Direktør samfunnskontakt, Salmon Group
  • Inga Berre, Professor, Universitetet i Bergen (UiB)
  • Kristin Holth, Leder, DNB Shipping (Offshore & Logistic)

For mer informasjon, se arrangementets side i programmet til Arendalsuka 2019: https://arendalsuka.no/event/user-view/11512

SE FLERE ARRANGEMENT