Havets Døgn – Nord Universitetet

En bærekraftig fremtid? spør studentene. Ja! sier Salmon Group. Vi deltar med innlegg.

Salmon Group deltar med innlegg om «Bærekraft i oppdrett av laks og ørret – Hva er det?» kl. 11:00.

Les mer på scenearrangementets side: https://www.facebook.com/HavetsDogn/

SE FLERE ARRANGEMENT