Fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

Vår samarbeidspartner Kystrederiene inviterer til høyaktuelt seminar!

Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening (BREF) arrangerer seminar hvor tema er status på fiskevelferd, hvordan myndigheter/næring ivaretar fiskevelferd under ulike operasjoner på fartøy tilknyttet havbruksnæringen, samt rammevilkårene rundt dette.

Vi har i tillegg til medlemsrepresentanter fra Frøy Vest Rederi og Norsk Fisketransport/BREF, fått inn foredragsholdere fra advokatfirma SANDS, Salmon Group, Mattilsynet, Nærings – og Fiskeridepartementet, samt Fiskeridirektoratet for dialog, innsikt og forståelse knyttet til tema.

P R O G R A M

Tid og sted // Seminaret arrangeres den 15.november i Bergen, fra 11.30 til ca 15.30. Eksakt sted vil bli opplyst når det nærmer seg.
Pris // Deltagelse koster 750 kr per person, og inkluderer enkel lunsj og forfriskninger.
Kontakt // Linn Therese Skår Hosteland, Næringspolitisk rådgiver Aqua Shipping: linn@kystrederiene.no / 406 17 342

Påmeldingsfrist 18 oktober.

 

 

SE FLERE ARRANGEMENT