AquaNor 2021

Fysisk eller digital? Salmon Group er tradisjonen tro tilstede på Aqua Nor!

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Alle detaljer om årets AquaNor finner du på arrangementets egne nettsider.

Aqua Nor 2021 arrangeres i Trondheim 24.-27.august 2021.

SE FLERE ARRANGEMENT