Hva skjer

Her får du en oversikt over kommende arrangement, både i regi av Salmon Group, men også andre relevante arrangement for havnæringen.

SGS kurskalender

Salmon Group har mange spennende workshops og møter fremover for nettverket. Få full oversikt og sett av tid i kalenderen allerede nå!

Havets Døgn – Nord Universitetet

En bærekraftig fremtid? spør studentene. Ja! sier Salmon Group. Vi deltar med innlegg.

Women in Food & Agrculture summit 2019

Salmon Group deltar i panelsamtale og presenterer SGs bærekraftstudie under konferansen.