Hva skjer

Her får du en oversikt over kommende arrangement, både i regi av Salmon Group, men også andre relevante arrangement for havnæringen.

Samdrift og samlokalisering – Juridiske utfordringer og muligheter

SG-skolen inviterer til aktuelt fagseminar med både eksterne og interne bidrag - og nyttig workshop!

Salmon Group Generalforsamling & Årskonferanse 2020

Sett av datoen!