Årets navn i sjømatnæringen fra SG-nettverket!

Vi gratulerer Knut Frode Eide fra Eide Fjordbruk med svært velfortjent pris som Årets navn i sjømatnæringen 2017! Det er en flott og stødig vinner som i dag mottok prisen for sitt kontinuerlige fokus på fiskevelferd, miljø og livet i havet i et langsiktig og innovativt perspektiv helt siden 1970.

 

Prisen ble delt ut på konferansen Sjømatdagene 2018 i Trondheim i dag, og det er Fiskeribladet/Intrafish som står bak prisen som deles ut årlig.

Prisen tildeles en kandidat som har gjort det godt, både med hensyn til egen virksomhet og i samfunnet, som vektlegger åpenhet i egen virksomhet og eget arbeid, som har bidratt til å øke næringens omdømme, vært synlig i mediene eller på andre måter gjort seg bemerket og har vært nytenkende i satsningsområder.

Juryens begrunnelse
I juryens begrunnelse trekkes det særlig frem hvordan Knut Frode Eide alltid har vært forut for sin tid og en som har skapt verdifulle arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Han hoppet tidlig av oljen for å satse på fisk og de siste årene har Eide Fjordbruk opplevd en voldsom vekst,  noe som skaper viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet. 1984 var omsetningen til EF 902.000. I dag er den på over 700 millioner.

Det var Knut Frode Eides sønner, Sondre Eide og Erlend Eide som på vegne av sin far  tok i mot prisen i dag. De er begge ansatt i og svært engasjert i drift og utvikling av selskapet.

– Det er en vanvittig stor ære, bare det å bli nominert til denne prisen, særlig når man kommer fra en liten fjellgård egentlig, uttaler de to sønnene når de mottar prisen på konferansen nå i kveld. – Det viktigste er å ha det gøy, har  far alltid sagt og derfor vil vi gjerne utbringe en skål for han som dessverre ikke kunne være her selv i dag, avsluttet de.

En flott representant for SG-nettverket
Prisvinner Knut Frode Eide har sammen med familien utviklet Eide Fjordbruk (EF) til et av de mest veldrevne selskap i bransjen og er et selskap som er drevet frem som resultat av godt entreprenørskap, helt siden starten i 1970.

Selskapet har vært i en kontinuerlig FOU-prosess, og har stort fokus på å finne frem til løsninger som på en god måte ivaretar både fiskevelferd og sjøen som produksjonsareal for verdens økende behov for mat og protein.

Bærekraftig drift er en selvfølgelig og integrert del av alle operasjoner hos EF. Selskapet er tydelig på at det er lønnsomt å drive bærekraftig og at de økonomiske interessene ivaretas med riktig fokus på problemstillinger som utfordrer miljømessige og sosiale faktorer. EF sin visjon er ”Me skal dyrka sjøen for å auka moglegheitane til framtidige generasjonar” og har et langsiktig perspektiv på det å drive med havbruk, både for egen del, og i globalt perspektiv.

EF er svært bevisst sitt samfunnsansvar og er en åpen, løsningsorientert og engasjert aktør som gjennom åpen og tydelig kommunikasjon belyser både muligheter og utfordringer i oppdrettsnæringen.

Knut Frode Eide og EF har også et stort engasjement i bygden sin, blant annet som støttespiller for idrett og ungdomsarbeid. Hvert år investeres en del av overskuddet i tiltak som fremmer gode møteplasser for bygdesamfunnene der de har sine aktiviteter.

 

Salmon Group gratulerer!
Som representant for nesten femti små og mellomstore oppdrettere i norsk havbruksnæring, er Salmon Group svært positiv til å fremheve gode initiativ og fremragende aktører som bidrar til å styrke næringens omdømme. Vi er derfor veldig stolte over at en av våre aksjonærer i nettverket i dag har mottatt prisen «Årets navn i sjømatnæringen 2017» og gratulerer nok en gang Knut Frode Eide fra Eide Fjordbruk med velfortjent pris!

Les mer:
Fiskeribladet Fiskaren: Dei gjer seg aldri hos Eide Fjordbruk
Intrafish: http: Dei gjer seg aldri hos Eide Fjordbruk 

Relaterte saker:
Fiskeribladet: Her er årets navn-kandidater 2017
Salmon Group: Stor stas! 7 fra SG-nettverket kandidater til årets navn 2017!
Eide Fjordbruk sin hjemmeside

 

 

SE FLERE NYHETER