Alger svarer på bærekraftsbehov

Foto: https://www.co2bio.no/

 


Bærekraftig fôr og fornybar energi i produksjonsprosessen er svært viktige satsningsområder når havbruksnæringen tenker nytt for fremtiden. Vi trenger løsninger som både kan ivareta fiskevelferden og næringsbehov i sluttproduktet som skal ut på markedet, og som tar i bruk produksjonsløsninger med fornybar energi.

 

Gjennom prosjektet CO2Food er CO2Bio nå i gang med produksjon av algemasse og står for første gang foran fôringsforsøk på lakseyngel over nyttår. Salmon Group er en av eierne inn i CO2Bio, som har som formål å utvikle teknologi og prosesser for produksjon av marine alger med høyt innhold av omega-3. Som del av prosjektet ser man også på løsninger som kan gjenvinne og foredle slam fra oppdrett inn i algeproduksjonen.

Dette unike samarbeidet har sitt utspring i havbruksnæringens behov for omega-3 fettsyrer og det initiativ som ble tatt for å bruke fanget CO2 fra TCM. Fiskeolje er en begrenset resurs der det ikke er bærekraftig å øke produksjonen, og bruk av alger kan være en industriell løsning for å sikre økt tilgang.

Foto: https://www.co2bio.no/

Alger erstatter fiskeolje
Siden 2009 har tilgang på omega-3 vært sett på som største hinder for vekst i lakseproduksjonen og henger sammen med utflating av tilgang på fiskeolje. Det har vært nullvekst i i lakseproduksjonen i Norge siden 2012 og og dette har berget oss fra mangel på omega-3 i fôret.

Samarbeid mellom næring og forskningsmiljø
CO2Bio ble etablert høsten 2011 og er et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskningsmiljøer. Nettverket er organisert som et selskap hvor Salmon Group, Grieg Seafood, Lerøy, Marine Harvest, EWOS, BTO og NHIL i dag er aksjonærer. CO2Bio samarbeider med Universitet i Bergen, Technology Centre Mongstad, NCE Seafood Innovation Cluster og AlgaePARC Wageningen.

Vi ser frem til å se hvordan teknologi og prosesser for produksjon av marine alger kan bidra til en bærekraftig utvikling på flere plan.


Les mer på CO2Bio sin hjemmeside.

Eierselskapene i CO2Bio. Foto: https://www.co2bio.no/
SE FLERE NYHETER