300 millioner laks og ørret kan miste fastlegen sin

Næringen kan miste spisskompetanse. Les vårt innlegg i Dagens Næringsliv.

Næringen kan miste spisskompetanse. Les vårt innlegg i Dagens Næringsliv. En ny EU-forordning gjør at det særnorske yrket fiskehelsebiolog kan miste retten til å skrive ut resept fra 2021. Det vil kunne få konsekvenser for norske selskaper som driver med oppdrett. Salmon Groups fagsjef Ingebjørg Oddsdotter Sævareid er sterkt engasjert i å ivareta profesjonen og problematiserer her hvilke konsekvenser det kan få for særlig små og mellomstore selskap, dersom fiskehelsbiologene fratas muligheten til å skrive ut resept.

Innlegget kom på trykk i Dagens Næringsliv 20.juni og kan leses her: 300 millioner laks og ørret kan miste fastlegen sin

Foto: DN / Aleksander Nordahl

SE FLERE NYHETER