Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Nyheter

Fokus

SGS kurskalender

Salmon Group har mange spennende workshops og møter fremover for nettverket. Få full oversikt og sett av tid i kalenderen allerede nå!

Vossolauget – Avslutningsmøte

Dette møtet markerer avslutningen for Vossolaugets prosjekt. Klarte lauget å redde laksen i Vosso?

NorShipping 2019

Den maritime industrien er en viktig del av havbruksnæringen. Salmon Group deltar på NorShipping 2019.

Kunnskapsdag marint avfall og forsøpling

Avfall Norge og Senter for oljevern og marint miljø inviterer til kunnskapsdag om marin forsøpling

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen