Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Nyheter

Fokus

NS 9416

Salmon Group-skolen SGS inviterer til gjennomgang av NS 9416 med Multiconsult.

Bioteknologi og global matproduksjon

Hva er lov og hva er etisk forsvarlig? Bioteknologirådet tar de spennende og relevante diskusjonene!

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen