Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Nyheter

Fokus

SGS kurskalender

Salmon Group har mange spennende workshops og møter for nettverket. Få full oversikt og sett av tid i kalenderen.

Lus til lyst og last – Forebyggende tiltak mot lus, del 1

SGS inviterer til fagsamling og workshop for alle som arbeider med lusehåndtering i hverdagen!

Salmon Group Høstkonferansen 2020

Sett av datoen for vår årlige Høstkonferanse Følg med for mer info.

Lus til lyst og last – Forebyggende tiltak mot lus, del 2

SGS inviterer til fagsamling og workshop for alle som arbeider med lusehåndtering i hverdagen!

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen