Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Nyheter

Fokus

SGS kurskalender

Salmon Group har mange spennende workshops og møter fremover for nettverket. Få full oversikt og sett av tid i kalenderen allerede nå!

Lunch & Learn 

Ellingsen Seafood og Blom Fiskeoppdrett deler innsikt og erfaringer på denne utgaven av Alltechs møte.

AqKva 2020

Salmon Groups Mortenlaks på programmet til årets utgave av Aqkva!

Samdrift og samlokalisering – Juridiske utfordringer og muligheter

SG-skolen inviterer til aktuelt fagseminar med både eksterne og interne bidrag - og nyttig workshop!

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen