Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Nyheter

Fokus

Samdrift og samlokalisering – Juridiske utfordringer og muligheter

SG-skolen inviterer til aktuelt fagseminar med både eksterne og interne bidrag - og nyttig workshop!

Salmon Group Generalforsamling & Årskonferanse 2020

Sett av datoen!

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen