Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Fokus

Fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

Vår samarbeidspartner Kystrederiene inviterer til høyaktuelt seminar!

Årskonferansen // Time to step up

Bergen Næringsråds årlige konferanse

Norsk Havbruksdag 2018

Marine havbrukskonskonsepter, konstruksjon og last, ny teknologi, VR demo og selvtest havbruksanlegg. Salmon Group deltar!

Rensefisk workshop

SG-skolen inviterer til fagdag med spennende og viktig tema.

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen