Norges viktigste nettverk for lokale oppdrettere

Nyheter

Fokus

PD vaksiner – effekt og bieffekt

Salmon Group-skolen SGS inviterer til erfaringsutveksling om PD vaksiner.

Skriv til oss post@salmongroup.no
Besøk oss på Marineholmen, Merkantilen
Thormøhlensgate 53 D, 5006 Bergen