Nordfjord Laks søkjer; Driftsteknikar/ Røktar frå 1. desember 2017

Nordfjord Laks AS  driv matfiskoppdrett med 2 konsesjonar  i Gloppen i Sogn og Fjordane.

Vi har pr i dag 6 tilsette, og ein produksjon på vel 2000 tonn laks og aure årleg.

Heimeside: http://hyen.no/nordfjord-laks-as/

SØKJER ETTER DRIFTSTEKNIKAR/ RØKTAR FRÅ 1.DES 2017

Vi er primært ute etter medarbeidar som i tillegg til å meistre båtar, utstyr og praktiske arbeidsoppgåver også  har erfaring og interesse for kvalitetsikring , IKT og produksjonsstyring.

Viktigaste arbeidsoppgåve er:
– Berekraftig produksjon av sunn mat og å kunne dokumentere dette
– Fôring, kontroll og ettersyn av laks
– Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr, anlegg og kvalitetssystema.

Som driftsteknikar/røktar må du:
– Like Ã¥ arbeide ute heile året i all slags ver
– Meistre bruk av båtar og utstyr
– Kunne arbeide sjølvstendig og vere handlekraftig
– Vere løysningsorientert

For personar som ikkje har erfaring frå oppdrettsnæringa vil opplæring bli gjennomført.

Opplysningar om stillinga: Inge Kandal  epost: inkan@hyen.no

Mob 99454240

Adresse: Nordfjord Laks AS, Kleppenes, 6829 Hyen.