Søk i arkivet

Aktuelt

Kvalitetssystem

Innlogging for ansatte og aksjonærar

Klikk på logoen under, og logg inn for kvalitetssytem her:

Sg-systems

 

Salmon Group sitt nye, eigenutvikla kvalitetssystem.  Bygd opp i høve til krav frå styresmakter, kundar og standardar som t.d.
GlobalG.A.P. og ISO 9001.

 

 

 

Systemet DagenDin er under utfasing, tilgangen gjeld for uthenting av dokument.