Søk i arkivet

Aktuelt

Kontakt oss

Salmon Group AS • Org.nr. 986214208 • Marineholmen, Merkantilen • Thormøhlensgate 53 D • 5006 Bergen

Anne-Kristine Øen

Anne-Kristine Øen er administrerende direktør for Salmon Group. Hun tiltrådte stillingen 1. mai 2017. Anne har gjennom hele sin yrkeskarriere jobbet med havrelatert virksomhet, blant annet som kommunikasjonssjef hos Odfjell, Grieg Gruppen og Marine Harvest. Hun kommer til Salmon Group fra stillingen som daglig leder for klyngeorganisasjonen Maritime Bergen.

Mobil: +47 957 71 549| E-post: anne(at)salmongroup.no

 


Nils Aadland

Nils Aadland begynte som samfunnskontakt i Salmon Group 1. juni 2017. Nils har både teknisk og kommersiell bakgrunn, og de siste årene har han jobbet mye med fremtidens bærekraftige løsninger. Han har erfaring fra politikk, næringsliv og FoU prosjekter både innen maritim og marin industri.

 Mobil: +47 982 22 739 | E-post: nils(at)salmongroup.no

Maria Schütz Fløisand

Maria Schütz Fløisand er kommunikasjonssjef hos Salmon Group fra 1. august 2017. Maria har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen, og har erfaring med alt fra journalistisk arbeid, profileringsprosesser og mediehåndtering til gjennomføring av selskapsinterne arrangementer. De siste ni årene har Maria jobbet i Grieg Gruppen.

Mobil: +47 920 30 905 | E-post: maria(at)salmongroup.no

 Torgun Gjefsen

Torgun Gjefsen er fagsjef hos Salmon Group fra 1. september 2017. Torgun er utdannet veterinær fra NVH, og kommer fra stilling som revisjonsleder hos DNVGL.
Hun har tidligere jobbet i oppdrettsselskap i Norge og på Færøyene og har også erfaring fra forsikring og offentlig forvaltning.

Mobil: +47 950 63 225| E-post: torgun(at)salmongroup.no

Nils Inge Hitland

Nils Inge Hitland har vært ansatt i Salmon Group siden 2010. Han har lang fartstid i næringen, og kommer fra jobben som salgssjef i EWOS Region Vest. Hitland har ansvar for fôrforhandlinger i Salmon Group.

Mobil: +47 913 07 371 | E-post: nils.inge(at)salmongroup.no