Søk i arkivet

Aktuelt

Kvalitet

– vårt naturlige ansvar

Kvaliteten på fòret er helt avgjørende for fiskens velferd, og for kvaliteten på maten vi leverer. Dette er et av våre fremste ansvarsområder som produsenter av norsk laks og ørret. Vi mener at gjennom best mulig fiskehelse, skapes den beste matfisken. For å sikre dette tar vi aktivt kontroll over alt fòr som våre aksjonærer benytter.

Produksjonskjeden

Salmon Group – Samlet om det viktigste

Salmon Group-kvaliteten er basert på en egen fòr-resept. I samarbeid med ernæringseksperter i eksterne selskaper har vi utviklet det vi mener er en optimal sammensetning av ulike råvarer. Denne sammensetningen tar hensyn til fiskens naturlige kosthold og fordøyelse. Det innebærer at vi bruker høy andel marint råstoff i alt fòr vi får produsert. I et bærekraft-perspektiv er vi selvsagt fokuserte på at dette ikke skal gå utover økobalansen i havet. Derfor krever vi dokumentasjon på at bruk av villfanget fisk ikke skal stamme fra overfiske. Vi mener at bruken av fisk til å produsere fisk er en riktig og viktig utnyttelse av ressurser. Store deler av verdens produksjon av marint basert fòr, går i dag til å produsere gris og kylling, dyr som ikke har fisk som en del av sitt naturlige kosthold. Laks og ørret har levd av fisk til alle tider, og å frata dem disse næringsstoffene, er å tukle med naturen. Derfor mener vi at fisk i fòrsammenheng primært bør brukes til å fòre opp fisk. Mye av det marine råstoffet stammer også fra avskjærsprodukter fra for eksempel norsk sild. På denne måten utnytter man proteiner og næring som ellers ville blitt håndtert som avfall.

I vårt samarbeid med produsenter av fiskefòr er vi fullt klar over at de måles etter andre variabler enn våre. Produsentene skal produsere mest mulig fòr til en billigst mulig pris. Dette er næringens naturlige prinsipp, og vi må forholde oss til det. Når vi velger å holde full kontroll med det produktet vi kjøper, er det for å sikre best mulig fòr til en fornuftig pris. Vi måles etter kvaliteten på den fisken som når markedene, og må selv ta ansvar for at denne er så god som mulig. Gjennom standardisering av kvalitet når vi dette målet. For å forsikre oss om at fòret til enhver tid leveres etter avtalte resepter, tar vi jevnlige prøver av det som blir levert oss. Noen kaller det mistenksomhet, vi kaller det å ta vårt naturlige ansvar.