Hva skjer

Her får du en oversikt over kommende arrangement, både i regi av Salmon Group, men også andre relevante arrangement for havnæringen.

Fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

Vår samarbeidspartner Kystrederiene inviterer til høyaktuelt seminar!

Årskonferansen // Time to step up

Bergen Næringsråds årlige konferanse

Norsk Havbruksdag 2018

Marine havbrukskonskonsepter, konstruksjon og last, ny teknologi, VR demo og selvtest havbruksanlegg. Salmon Group deltar!

Rensefisk workshop

SG-skolen inviterer til fagdag med spennende og viktig tema.

SGS kurskalender

Salmon Group har mange spennende workshops og møter fremover for nettverket. Sett av tid i kalenderen allerede nå!

Nyttårsmøtet 2019

Fylkesordføraren inviterer til nyttårsmøte der styrke i samspel er tema. Konflikt kan få deg i gang – samspel får deg i mål. Salmon Group deltar!