Søk i arkivet

Sulefisk trenger driftsteknikker

Ledig stilling som driftsteknikkar

Sulefisk AS driv matfiskproduksjon i Solund. Selskapet har pr i dag 5 konsesjonar fordelt på 5 aktive lokalitetar. Her produserer vi årleg om lag 4 000 tonn laks pr. år, tilsvarande 20 000 000 måltider laks hos forbrukarane. I tillegg driv vi også forsknings- og utviklingsarbeid med lukke merdteknologi og tareproduksjon i samband med lakseoppdrett (multitrofisk akvakultur).

Ein stabil og fagleg dyktig arbeidsstokk, innovativ leiing, framsynte aksjonærar, effektive produksjonsutstyr, og gode teknologiske løysningar. Alt dette er faktorar som i samspel er med å gjere Sulefisk til ein stabil og solid arbeidsplass som produserer laks i verdsklasse .

Se full utlysning i lenke nedenfor:

Ledig stilling