Departementet har besluttet å utsette høringsfristen til tirsdag 10. januar 2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2524267