Søk i arkivet

Aktuelt

Sulefisk rapporterer for den grøne konsesjonen

Ecomerden5Sulefisk var ein av aktørane som fekk tildelt grøn konsesjon i gruppe C, dei sokalla mørkegrøne konsesjonane. No kan du lese rapport for erfaringane so langt.

Sulefisk AS fekk i 2014 tildelt løyve SF-SU 38. Konsesjonen vart tildelt i gruppe C ved tildeling av grøne konsesjonar.

Drift av konsesjonen vart tildelt med følgjande vilkår:

  • Produksjon i lukket flytende anlegg fram til fisken veier minst 1 kg
  • Bruk av luseskjørt ved produksjon i åpent anlegg
  • Bruk av fisk med økt motstandsdyktighet mot lus

Ecomerden er ein viktig del av konseptet, og denne har vore i drift sidan hausten 2015.

Les rapporten her