Søk i arkivet

Aktuelt

Sjømatklynga har tilsett innovasjonsmeklar

Björgólfur HávarðssonNCE Seafood Innovation Cluster utvidar tilbodet til medlemmane i klynga gjennom ein nytilsett R&D Manager.

Det er Björgólfur Hávarðsson som skal fylle den nye stillinga. Björgólfur er opprinneleg frå Island, og har jobba med ei rekke artar i alle stadie av deira livssyklus. Han kjem frå stillinga som Fagsjef Biologi i Steen-Hansen. Björgólfur har hovudfag i Akvakultur frå Universitetet i Bergen (1998).

Björgólfur Hávarðsson kommenterar tilsetjinga slik på klynga sine heimesider:

«Jeg er stolt av å bli en del av et team og en klynge som må sies å være blant de mest innovasjonstunge i havbruksnæringen» sier Björgólfur om den nye jobben. Og når vi spør han om de viktigste oppgavene som venter, svarer han «Det er mange spennende oppgaver på beddingen men det viktigste for meg på kort sikt blir å jobbe med de små og mellomstore bedriftene i klyngen. På tross av stort engasjement og vilje til innovasjon så sitter det et stort uforløst potensiale blant disse selskapene. På litt lengre sikt venter så spennende prosjekter som ventes å høste internasjonal finansiering.»

Les meir om NCE Seafood Innovation Cluster

For Salmon Group: Øyvind Kråkås