Søk i arkivet

Aktuelt

-Les retningslinjene nøye

ForskerSå langt er det berre gitt ei tildeling av utviklingskonsesjonar. “Les retningslinjene nøye” var mellom råda Fiskeridirektoratet ga til komande søkjarar under Kontali sin produktivitetskonferanse.

– Vi vil råde søkere om å lese retningslinjene nøye. Det kan også være lurt å lese de vedtakene direktoratet har fattet til nå. Både retningslinjer og vedtak er tilgjengelig på fiskeridirektoratets nettsider. Videre er det viktig at søkerne er nøye med å dokumentere de påstandene som fremmes gjennom søknaden så langt det er mulig. Dette gjelder for eksempel ved tekniske aspekt som rømmingssikkerhet og strukturell integritet, sa Pål Alexander Fossan og Mari Sørensen Aksnes som representerte Fiskeridirektoratet.

Les sak på Kyst.no