Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group går i mot forslaget som skal regulera laksevekst

Vi snilsingetøttar opp om organisasjonane sitt brev til fiskeriministeren og departementet, der dei avviser forslaget som er på høyring. Forslaget vil virka konkurransevridande og skapa ulike rammevilkår. Det vil heller ikkje oppfylla Stortinget si bestilling på forutsigbar og bærekraftig vekst.

Vi kjem tilbake med høyringsuttalen frå Salmon Group.