Søk i arkivet

Aktuelt

Viktige visningssenter

Engesund Visningssenter

Sommaren er høgsesong for visningssentera til havbruksnæringa. Anlegga spelar ei viktig rolle for openheit og kommunikasjon ut mot samfunnet.

Visningsanlegga er konvensjonelle oppdrettsanlegg, men har fått tildelt eigne visningsløyve mot forpliktingar om å legge til rette for visning for dei som måtte ynskje å besøkje anlegga. Tilrettelegginga går på å vere vertskap og vise rundt, gjere lokalitetane tilgjengelege og å gjere besøket relevant for brukarane gjennom ulike verkemiddel, slik som kameraoverføring frå merdane og tilgang på informasjon om næringa.

Visningssentera får besøk av alle tenkelege typar publikum; skuleklassar, turistar, firmaturar, media, laksekundar, politikarar osb. Salmon Group meiner at kvaliteten på visningsfasilitetane har blitt stadig betre dei siste åra. Ein har satsa mykje på å gjere besøka interessante og opplysande, og visningsarbeidet har prioritet i den daglege drifta og produksjonen. Sjølve Sandberg og Blomanlegga er i betre grad eigna for å ta i mot større grupper under ulike værtilhøve.

Visningsanlegga er i dag spreidd utover ein ganske stor del av kysten, men enno er der område som er lite dekka for dei som måtte ynskje å besøkje eit oppdrettsanlegg. Salmon Group tykkjer at det er bra at ein no knyter band til dømes mellom visninga i Gratangen og Kystens Hus i Tromsø. Vi meiner og det er svært interessant at der no er søkt om å drive visning i Oslofjorden og i sjølvaste Oslo by.

Visningssentera samarbeider om utvikling og marknadsføring gjennom Forum for visningsanlegg i havbruk

Salmon Group har totalt sju visningsanlegg blant våre eigarar, fordelte på fire fylke. Finn ditt næraste visningssenter her

Alex

SteinvikLiv Holmefjord på EngesundLars Heine Kåsa, LingalaksTekst: Øyvind Kråkås