Søk i arkivet

Aktuelt

Vil byggje eige varemerke med lukka anlegg

AlexSteinvik Fiskefarm søkjer 8 utviklingskonsesjonar for eit konsept med lukka anlegg i sjø.

I eit intervju med bransjenettstaden Intrafish, fortel eigar og dagleg leiar Alex Vassbotten at selskapet ynskjer å utvikle ein teknologi som kan nyttegjere seg av fjordlokalitetar som i dag ikkje er tilgjengelege for lakseproduksjon. Han fortel og at selskapet ynskjer å byggje eit eige varemerke basert på fisken dei vil produsere i flytande tankar.

FLO2Anlegget er patentert, og utvikla i samarbeid med FLO Marine og Polarny Maritime D & E.

For SG: Øyvind Kråkås