Søk i arkivet

Salmon Group inn i Sjømat Norge

Sjømat NorgeLike i førekant av årets generalforsamling i Sjømat Norge, vart Salmon Group tekne inn som fullverdige medlemmar i organisasjonen.

Nettverket har tidlegare vore støttemedlem i organisasjonen, men er no tekne opp som fullverdige medlemmar i Sektorgruppe teknologi og service. Dette gir Salmon Group full møterett og stemmerett i organisasjonen, og vi blir i stand til å ta på oss tillitsverv.

Tekst: Øyvind Kråkås