Søk i arkivet

Aktuelt

Verdens mest moderande fôrflåte døypt i Saltkjelen

Gudmor Aud LInga (2)Det er ikkje kvar dag me har skipsdåp i Kvam, men på laurdag var det dåp av den nye forfåten til Lingalaks AS i Saltkjelen.

Det var ei spent forsamling med gjester og ansatte som gjekk om bord på MS Sogneprins for å bli med på den store hendinga.

Det var Aud Linga som fekk den store æra av å døypa den nye forflåten som og er oppkalla etter henne og no ber navnet «Aud». -Dette var ei stor æra for meg, seier ho, og vonar den nye forflåten vil tena selskapet godt i åra som kjem.

Nova-1582 (2)Forflåten har 6 store siloar med fôr til laksen. Foringa er heilt automatisert og syter for at fisken får akkurat den mengda for den skal ha. I tillegg er flåten også stappfull av teknologiske verktøy som til dømes undervasskamera som overvåkar fisken 24 timar i døgnet.

-Den nye forflåten representerer ei heilt ny tid for bedrifta, seier administrerande direktør Erlend Haugarvoll i Lingalaks AS. -Det er ei stor innvestering for oss, men denne forflåten gjer dei ansatte ein sikker arbeidsplass samtidig som det gjer oss ein sikker og god plattform for foring og overvåking av fisken. Vårt hovudmål er å produsera laks av ypperste kvalitet samtidig som me ivaretek både miljøet rundt oss, dei ansatte og ikkje minst helsa og veldferden til fisken seier han engasjert.

Det var helsingar frå både Steinsvik AS, ved prosjektleder Svein Ove Alvestad, som rosa Lingalaks AS for no å ha den mest moderande forflåte i verda.  Ordføraren i Kvam, Jostein Ljones, la i si helsing vekt på kor viktig det er for Kvam kommune å ha seriøse aktørar som Lingalaks AS i kommunen, som bidreg med både stor verdiskaping og arbeidsplassar.

Ordførar Ljones og Erlend Haugarvoll (2)Etter sjølve dåpen var det festmiddag på Thon hotell Sandven i Norheimsund, med talar og kulturelle innslag.

Tekst og foto: Lingalaks