Søk i arkivet

Aktuelt

Ungt og friskt; YoungFish Konferansen

Erna SolbergDet er all mogleg grunn til å vere optimist på vegne av den komande generasjonen av norske havbrukarar. Dei er hardtarbeidande, effektive, omstillingsdyktige, har eit breitt samfunnsperspektiv, og ikkje minst har dei respekt for dei eldre.

YoungFish konferansen, den andre i sitt slag, gjekk av stabelen i Bergen 3. februar, og ingen ringare enn statsminister Erna Solberg heldt opningsinnlegget. «Vi kan ikke erstatte oljearbeidsplassene med bedrifter som trenger offentlige overføringer for å klare seg, vi må ha bedrifter som kan betale skatt», sa statsministeren.

Og skatt, pensjonsutbetalingar, oljepris og valutaeffektar var sjølvsagt og på programmet når Elisabeth Holvik, Sjeføkonom i Sparebank1, inntok podiet. Dei i forsamlinga som ikkje allereie kunne sin makroøkonomi, fekk her ei rask innføring. Fisk er i ferd med å bli kjempeinteressant også i finanskretsar, men det er og ein bransje som er langt meir konkurranseutsett en det olje har vore.

Få kjenner laksenæringa sitt potensiale betre enn Gustav Witzøe, og med små fakter og mykje folkeleg sjarm lærte han frå seg nokre av basisføresetnadane for å byggje opp si eiga verksemd. Tidleg opp og seint i seng, sa han, og det var vel og planen til mange av dei frammøtte, som skulle avslutte dagen med middag og sosialt fellesskap.

Elisabeth Grieg er ei av dei sterke, tydelege kvinnene i norsk næringsliv, og denne dagen delte ho sitt syn og sine erfaringar med den unge generasjonen. Ho presiserte at samfunnsansvar er ikkje lenger noko du kan sjå på som eit biprodukt, det må arbeidast inn i drifta. Ho framheva verdien av at nokre verdiar vert heva over dei daglege bedriftsøkonomiske vurderingane; vi må ta nokre val, og konkludere med at slik må det vere.

Sigvald Rist har teke mange val som bedriftsleiar, og nokre av dei har ført merkevara “Lofoten” fram i ein førande posisjon i kategorien foredla fiskeprodukt i daglegvarehandelen. Smak og kvalitet er viktig, men det må kome i fylgje med ei forbrukarvenleg utforming, og ein stadig vilje til å lansere nye produkt. Du vil bli kopiert, du må alltid utvikle deg vidare.

Og då er vi komne langt nok i referatet til å slå fast at ungdomen var meir enn viljuge til å lære av dei eldre og erfarne. Utvalet av føredragshaldarar synte eit breitt perspektiv på kva som vil bli kravd av sjømatnæringane framover. Og det er der ungdomen sitt ansvar vil kome inn i biletet. Det blir dei som skal gå den neste distansen, ein distanse der fisk og anna sjømat truleg må bære eit større ansvar for velferda i landet enn det ein har gjort i oljealderen.

Siste mann i elden var Lars Berg-Hansen. Han er oppvaksen med havbruk, men ynskjer å byggje opp si eiga verksemd. Han leverer utstyr for reinsefisk og andre praktiske løysingar til havbruksnæringa. På sin heilt eigne energirike måte fekk han fortalt at du må hive deg på sjansen og halde deg fast om du vil skape noko.

Undervegs vart konferansen delt og referert på både sosiale og tradisjonelle media, og der har dagens ungdom eit fortrinn. Dei har eit mykje meir inkluderande forhold til media enn nokon tidlegare generasjon. Det vil gjere sjømat til ei meir open og inkluderande næring.

Les fleire saker om YoungFish

Tekst: Øyvind Kråkås